Ръководител:

доц. д-р Ани Бурова, стая 156, тел. 9308 569
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Проф. дфн Панайот Карагьозов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

История на славянските литератури;

Славянската литературна емиграция;

Славянска литературна класика на екрана;

Славянският литературен партоцентризъм в

художествената литература и киното.

 

Доц. д-р Ина Христова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

История на сръбската литература;

История на хърватската литература;

Южнославянски литератури.

 

Доц. д-р Добромир Григоров

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


История на чешката литература;

История на словашката литература;

Литература и кино. Централна и Източна Европа;

Славянска литературна класика на екрана.

 

Доц. д-р Ани Бурова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

История на славянските литератури;

Най-нови славянски литератури;

История на чешката литература.

 

 

Гл.ас. д-р Славея Димитрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

История на чешката литература;

История на словашката литература;

История на славянските литератури;

Магистърски литературоведски семинар (дипломна работа).

 

Гл.ас. д-р Елена Христова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

История на сръбската литература;

История на хърватската литература;

Южнославянски литератури;

История на славянските литератури.

 

Гл.ас. д-р Владимир Колев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

История на украинската литература;

История на славянските литератури.

 

 Ас. Тиха Бончева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

История на чешката литература;

История на словашката литература;

Славянски литератури.

Надя Радованова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

инспектор учебна дейност
каб. 158, тел. 9308 371