Данни

Заглавие Тематичен блок: Да преживеем миналото. Историческите възстановки като феномен на културата
Редакция

Организиран от  Димитър Атанасов

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

исторически възстановки, популярен исторически разказ, потребление на идентичност, перформативен обрат, публична история