slav kniga

 

На патронния празник на СУ "Св. Кл. Охридски" - 25 ноември - деканът на Факултета доц. Бойко Пенчев връчи наградата на Факултета по славянски филологии и Сдружение „Георги Раковски“ за книга на млад учен в областта на езикознанието на Ивана Давитков за книгата й „Граматични трансформации при художествения превод (сръбско-български паралели)“.

 

Книгата спечели наградата в достойно и оспорвано съревнование с другата номинирана книга в конкурса: "Събирателните имена в българския език (В съпоставка с други балкански езици)" на Велин Петров от Великотърновския университет.

 

Велин Петров получава почетна грамота на Факултета по славянски филологии и Сдружение „Георги Раковски“.