ГРАФИК

за провеждане на изпитите от СЕПТЕМВРИЙСКАТА СЕСИЯ

2017 г.

редовно обучение

 

study-exams

 

Катедра по български език

 

зала

дата

часове от..до

изпит

143

30.08.2017 г.

10.00 ч.

Фонетика и фонология

БФ, проф. В. Жобов

137

139

30.08.2017 г.

31.08.2017 г.

10.00 ч.-писмен

9.30 ч.- устен

СБЕ Морфология

БФ, проф. П. Осенова, проф. К. Алексова, доц. М. Джонова

147

31.08.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ - ликвидац. сесия, проф. Р. Влахова, доц. А.Атанасов

147

01.09.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ Синтаксис

БФ – 3 к., проф. Р. Влахова

139А

04.09.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ –1-ва част – Фонетика и лексикология - доц. Н. Михайлова-Сталянова

Славянска филология

142

30.08.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ – Руска филология, проф. К. Алексова

142

30.08.2017 г.

10.00 ч.

СИД „Езикова култура на българския език”, Руска филология, проф. К. Алексова

143

30.08.2017 г.

10.00 ч.

Бълг. диалектология

БФ, проф. В. Жобов

139

139А

25.08.2017 г.

08.09.2017 г.

10.00 ч.

.

10.00 ч.

Филологически практикум – БФ

гл. ас. Ст. Фетваджиева-Абазова

Филологически практикум – БФ

доц. Вл. Миланов

143

31.08.2017 г.

10.00 ч.

ИБКЕ – БФ, проф. Г. Дачева

142

08.09.2017 г.

10.00 ч.

Лексикология

БФ, проф. А. Ангелов

147

31.08.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ – 2-ра част – Морфология и синтаксис, проф. Р. Влахова, доц. А. Атанасов

Славянска филология

143

01.09.2017 г.

10.00 ч.

СБЕ, Балканистика, проф. Й. Тишева

140

28.08.2017 г.

09.09.2017 г.

10.00 ч.

Стилистика -

БФ, доц. А. Замбова

 

 

Катедра по българска литература

 

Възрожденска литература

- 04.09., 9.00 - 12.00 часа -  писмен изпит (148 ауд.) за БФ и слависти

- 04.09., 12.00 часа - устен изпит, 141 кабинет (за онези, които са взели писмен изпит през лятната сесия и за хората с курсови работи)

- 05.09., 9.30 часа - устен изпит в 141 и в 138 кабинет за БФ и слависти

 

Възрожденска литература, проф. Н. Чернокожев, Балканистика –

07.09., 145 каб.

 

Българска литература от Освобождението до Първата световна война, проф. Н. Чернокожев, СФ,

писмен изпит - 05.09., 10 ч., 148 ауд.

устен изпит - 07.09., 145 каб.

 

Българска литература до Първата световна война

- 22.08., 9.00 ч., 148 ауд. - писмен

- 24.08., 145 каб. – устен (за ІІІ курс, БФ)

 

Съвременна българска литература

- 28.08., 9 ч., 146 кабинет - 4 курс БФ

- 29.08., 9 ч., 138 кабинет - Руска филология и Балканистика

 

Антропология на българите. Български фолклор, Антропология на славяните и Фолклор на славянските народи

- 01.09. от 09.00 часа в 146 кабинет

 

Детска литература, доц. П. Стойчева - 1.09, 9.30 ч., 141 каб.

Българска литература след Освобождението, доц. П. Стойчева- 4.09, 9.30 ч., 141 каб.

 

Българска литература между войните, проф. Валери Стефанов -

23.08., 9.30, 145 каб.

 

 

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознаниe

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

ИЗПИТ

22.08.2017

10 ч.

151

Балканистика

Новогръцки език - Ал. Трифонова

24.08.2017

10 ч.

151а

Славянска филология – Общо езикознание

Балканистика – Ареална лингвистика

Доц. д-р Дарина Младенова

28.08.2017

9 ч.

23

Балканистика

Антична история – Лили Грозданова

28.08.2017

10,30 ч.

134

Българска филология от № 12201 до №12337– Общо езикознание

Гл. ас. д-р Албена Мирчева

29.08.2017

10,30 ч.

134

Българска филология от № 12338 до №12392 – Общо езикознание

Гл. ас. д-р Албена Мирчева

30.08.2017

10 ч.

134

Руска филология и Източни езици от ФКНФ

Увод в общото езикознание

доц. д-р Eкатерина Търпоманова

31.08.2017

10,30 ч.

134

Балканистика– Палеобалкански езици

гл.ас. д-р Албена Мирчева

04.09.2017

11 ч.

151

Балканистика Албански език, Албанска литература

доц. д-р Русана Бейлери

04.09.2017

10 ч.

151а

Балканистика Румънски език, Стара румънска литература

Проф. д-р Василка Алексова

08.09.2017

12ч.

134

Балканистика Румънска литература, Сравнително балканско литературознание

Проф. д-р Румяна Станчева

15.09.2017

10 ч.

151

Балканистика – Балканско езикознание, Социолингвистика

Гл. ас. д-р Мая Александрова

 

Катедра по кирилометодиевистика

 

зала

дата

часове

изпит, занятие

144

28.08.2017 г.

9 – 14 ч.

История на българския език – проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

176Б

02.09.2017 г.

10 ч.

Старобългарска литература, СлФ, Балканистика, доц. д-р Диана Атанасова-Пенчева

144

30.08.2017 г.

9.30 ч.

Старобългарска л-ра, БФ редовно обучение

136

08.09.2017 г.

9-11 ч.

Старобългарски език, БФ, РФ,

проф. дфн Татяна Славова

 

 

Катедра по теория на литратурата

 

 ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ 

155

28.08.2017

9 ч.

Проф. д-р Амелия Личева

155

 

30.08.2017

 

9 ч.

 Проф. И. Братоева

152

31.08. 2017 – Българска филология

9 ч.

Гл.ас. д-р Камелия Спасова

155

05.09. 2017 –Българска филология, Балканистика и др.

10 ч.

Доц. д-р О. Ковачев

155

04.09.2017 – Книгоиздаване, Българска филология

9 ч.

Доц. д-р Ирен Александрова

157

07.09.2017

10 ч.

Проф. д-р М. Николчина

152

08.09. 2017

9 ч.

Доц. д-р Цветана Хубенова

155 08.09.2017 11 ч. Проф. д-р Вера Найденова

155

09.09.2017 - Славянска филология

9.30 ч.

Теория на литературата

Доц. д-р Дарин Тенев

 

Катедра по славянски литератури

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ

156 к.

7.09.2017

10.00 ч.

История на сръбската и хърватската литература – първа, втора, трета и четвърта част – доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е. Дараданова - СФ

Южнославянските литератури в балканския културен кръг – доц. д-р И. Христова, гл.ас.д-р Е. Дараданова – специалност Балканистика

Студентите от специалност Сръбска и хърватска филология трети курс трябва да предадат курсовите си работи в срок до 4.09.2017 -10.30 ч в 156 к.

156 к.

29.08.2017

5.09.2017

10.00 ч.

Славянски литератури – специалност БФ – доц.д-р А. Бурова

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

Славянски литератури –специалност РФ – доц. д-р А. Бурова

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на чешката литература, втора част – доц. д-р А. Бурова, ас. Т. Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на чешката литература – I част, гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на словашката литература – I част, гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

История на словашката литература – IV част, гл. ас. д-р Славея Димитрова, ас. Тиха Бончева

156 к.

29.08.2017

10.00 ч.

Магистърски литературоведски семинар (дипломна работа), гл. ас. д-р Славея Димитрова

156 к.

21.08.2017

10.00 ч.

История на чешката литература, четвърта част – доц. д-р Д. Григоров

156 к.

21.08.2017

10.00 ч.

История на словашката литература, втора част

109 к.

4.09.2017

10.30 ч.

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия, Словения и Босна и Херцеговина -

д-р Людмила Миндова

156 к.

8.09.2017

10.00 ч.

История на славянските литератури –проф. дфн П. Карагьозов, гл. ас. д-р Е. Дараданова - СФ

156 к.

8.09.2017

10.00 ч.

История на полската литература - II и IV част - проф. дфн П. Карагьозов, хон. ас. д-р К. Кокинова

Зала над паричен салон

8.09.2017

10.00 ч.

История на украинската литература – трети и четвърти курс – доц. д-р Терзийска и гл.ас. В. Колев

 

Катедра по славянско езикознаниe

 

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ОТ.......ДО

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

154 к.

21.08.2017

11.00 ч.

Проблеми на славянската езикова контактология – пети курс проф. дфн Н. Иванова и доц. д-р В. Панайотов

История на сръбския и хърватския книжовен език

Историческа граматика на сръбския и хърватския език

Увод в славянската филология

109

30.08.2017

11.00 ч.

Практически сръбскии хърватски, първи курс – гл.ас.д-р М.Стефанов

159

04.09. 2017

05.09.2017

9.00 ч. писмен

10.00 ч. устен

Практически сръбски и хърватски език – трети и четвърти курс – ас.Т.Дункова, лектори М. Дошен и Б.Васич

Зала над паричния салон

07.09.2017

9. 00 ч.

Практически украински език – първи, втори трети и четвърти курс – доц. д-р А. Стаменова,гл.ас.д-р Р.Камберова, гл. ас. д-р П. Мартинова, хон. ас. В. Драгулева , ас. д-р В. Колев

Зала над паричен салон

Зала над паричен салон

5.09.2017

5.09.2017

5.09. 2017

14.00ч

10.00 ч.

14.00 ч.

Съвременен славянски език – фонетика и фонология- укр. филология втори курс - гл. ас.д-р П. Мартинова

Морфология на укр. език – втори курс -укр. филология-

гл. ас.д-р П. Мартинова

Синтаксис и семантика на укр. език- трети курс – гл. ас. д-р П. Мартинова

160 Б

13. 09. 2017

13.00 ч.

доц. д-р Цв. Аврамова:

Съвременен чешки език – синтаксис и семантика – трети курс

Стилистика на чешкия език – пети курс

Сравнително

славянско словообразуване – пети курс СФ

160 Б

18.09.2017 –

писмен

19.09.2017 устен

9.00 ч.

Практически чешки език – първи курс – гл. ас. д-р С. Стойчев, лектор Е.Коваржова

Втори курс – трета част - лектор Е. Коваржова, гл. ас. д-р С. Стойчев

160 Б

11.09.2017

9.00 ч.

Практически чешки език –трети курс – писмен и устен

160 Б

19.09.2017

9.00 ч.

Съвременен чешки език – фонетика и фонология-гл. ас.д-р С.Стойчев втори курс

Морфология на чешкия език – гл.ас.д-р С.Стойчев –втори курс

160 Б

12.09.2017 писмен

13.09.2017

устен

9.00 ч.

Практически чешки език – IV част - втори курс и VI част – четвърти курс - доц. д-р Ц. Аврамова, гл. ас. д-р Й. Трифонова, лектор Е. Коваржова

153/154

8.09.2017

10.00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици – БФ задочно обучение – доц.д-р М. Младенова

Историческа граматика на чешкия език – чешка филология доц. д-р М. Младенова

153/154

8.09.2017

10.00 ч.

Сравнителна граматика на славянските езици- доц. д-р В. Гешев

148

5.09.2017

10.30 ч.

Съвременен полски език – синтаксис и семантика – гл.-ас. д-р Ж-Станчева – трети курс

158

12.09.2017

9.00 ч.

Теоретичен словашки и практически словашки от 1-до 5 курс - доц.д-р В.Панайотов гл.ас.д-р Д. Иванова

149

04.09.2017

9.00 ч..

Съвременен полски език – морфология – доц. д-р Денчева, втори курс

 

Останалите изпити ще се проведат според уговорените дати с преподавателите

 

 

Катедра по руски език

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

124

04.09.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 1 част, I курс, РФ

гл. ас. д-р Елена Раденкова

ас. Анна Баранова

124

04.09.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 2 част, I курс, РФ

гл. ас. д-р Елена Раденкова

ас. Анна Баранова

124

24.08.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 3 част, IIкурс, РФ

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

124

25.08.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 4 част, IIкурс, РФ

ас. д-р Ирина Манова

ас. Любомир Жилев

125

01.09.2017

09.30 ч.

Практически руски език – 5 и 6 част, IIIкурс, РФ

проф. д-р Алла Градинарова;

доц. д-р Татяна Алексиева;

124

30.08.2017

09.00 ч.

Практически руски език – 7 и 8 част,IVкурс, РФ

ас. Анна Баранова

134 А

23.08.2017

10.00 ч.

Странознание, I курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станков

128

01.09.2017

09.30 ч.

Съвременен руски език. Фонетика. I курс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

125

07.09.2017

13.00 ч.

Съвременен руски език. Лексикология. IIкурс, РФ

гл. ас. д-р Надежда Делева

128 каб.

02.09.2017

10.00 ч.

Съвременен руски език, III част. Морфология, IIкурс, РФ

доц. д-р Красимира Петрова

142

30.08.2017

10.00 ч.

Съвременен български език, II курс, РФ

проф. д-р Красимира Алексова

125

30.08.2017

10.00 ч.

СИД «Езикова култура на български език»

проф. д-р Красимира Алексова

126 каб.

05.09.2017

15.00 ч.

СИД «Играта в обучението по руски език»

доц. д-р Илка Бирова

128

01.09.2017

09.30 ч.

Устен превод – 1 част, IIIкурс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

128

01.09.2017

09.30 ч.

Устен превод – 2 част, IIIкурс, РФ

доц. д-р Татяна Алексиева

128 каб.

07.09.2017

12.00 ч.

Теория на превода, II курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

134 А каб.

25.08.2017

10.00 ч.

Историческа граматика на руския език, III курс, РФ

проф. д-р Ростислав Станков;

128 каб.

07.09.2017

09.00 ч.

Прагматика, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

128 каб.

07.09.2017

11.00 ч.

Превод на медийни текстове, III курс, РФ

доц. д-р Силвия Петкова

125

01.09.2017

14.00 ч.

Превод на текстове от деловата сфера, III курс, РФ

гл. ас. д-р Владимир Манчев

124

31.08.2017

12.00 ч.

История на руския книжовен език, IVкурс, РФ

доц. д-р Цветана Ралева

124

31.08.2017

12.00 ч.

Превод на текстове от сферата на туризма, IVкурс, РФ

доц. д-р Цветана Ралева

124

30.08.2017

18.00 ч.

Превод на специализиран текст, IVкурс, РФ

гл. ас. д-р Марианна Конова

124

04.09.2017

09.30 ч.

Устен превод – 3 част, IVкурс, РФ

гл. ас. д-р Елена Раденкова

125

21.08.2017

10.00 ч.

Стилистика, IVкурс, РФ

ас. д-р Николина Нечаева

124

30.08.2017

18.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А1.1. и ниво А.1.2. Преподавател – гл. ас. д-р Марианна Конова

126 каб.

30.08.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А.1.1. и B2.1 Преподавател – Силвия Ганчева

128 каб.

02.09.2017

13.00 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво А2.1. и ниво А.2.2. Преподавател – доц. д-р Красимира Петрова

125

31.08.2017

10.30 ч.

Руски език като втори чужд,

сборна група ФКНФ – ниво A1.2. I ниво B.2.2. Преподавател – Силвия Ганчева

124

30.08.2017

18.00 ч.

Руски език като втори чужд, „Туризъм”, ГГФ, преподавател – гл.ас. д-р Марианна Конова

124

31.08.2017

12.00 ч.

Руски език(първи и втори чужд), „Туризъм”, ГГФ, преподавател – доц. д-р Цветана Ралева

125

04.09.2017

10.00 ч.

Руски език за специалностите „Балканистика”, I курс, и „Българска филология”; I курс, преподавател – ас. Людмила Павлова

124 24.08.2017 09.00 ч.

Втора специалност „руски език”, преподавател

ас. Любомир Жилев

 

 

Катедра по руска литература

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ...ДО...

ИЗПИТ

/учебна дисциплина/

130 каб.

28.08.2017

14.00 ч.

Руска литература на XX век, РФ и БФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130 каб.

28.08.2017

14.00 ч.

Съвременна руска литература и култура, IVкурс, РФ

проф. д-р Ренета Божанкова

130 каб.

31.08.2017

09.00 ч.

Руски фолклор и етнология, I курс, РФ

доц. д-р Илиана Чекова

130 каб.

31.08.2017

09.00 ч.

Стара руска литература, I курс, РФ

доц. д-р Илиана Чекова

130 каб.

07.09.2017

09.00 ч.

Руска литература на XVIII век, II курс, РФ

проф. д-р Ангелина Вачева

124

29.08.2017

09.00 ч.

Руска литература на XIX век, III курс, РФ

проф. д-р Ангелина Вачева

ас. Пролет Паунова

129 каб.

08.09.2017

09.00 ч.

Руска класическа литература, „Славянски филологии”

проф. д-р Ангелина Вачева

129

04.09.2017

09.30 ч.

Руска литература на XX век, II курс, БФ, задочно обуч.

гл. ас. д-р Галина Петкова

129

01.09.2017 или

02.09.2017

09.30 ч.

Руска класическа литература, II курс, БФ, редовно и задочно обуч.

гл. ас. д-р Румяна Парашкевова

гл. ас. д-р Галина Петкова

130

31.08.2017

09.00 ч.

СИД „Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането”, БФ, задочно обучение

доц. д-р Илиана Чекова

 

 Катедра по методика

 

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

147А

05.09.2017 г.

10.30 ч.

Изпит по Методика на обучението по български език – за БФ ро, зо, СИД – проф. А. Петров

126 А

11.09.2017 г.

10 ч.

Изпит по Методика на обучението по български език – за

СлФ, СИД – проф. Т. Ангелова

126 А

7.09.2017 г.

10 ч.

Изпит по Методика на обучението по литература за СлФ, СИД ро и зо – проф. В. Атанасов

126 А

9.09.2017 г.

10 Ч.

Изпит по Методика на обучението по литература за СлФ, СИД ро и зо

проф. В. Атанасов

247А

28.08.2017 г.

14 ч.

Изпит по Методика на обучението по литература – за БФ ро, зо, магистри –

проф. А. Дамянова

147А

30.08.2017 г.

13 ч.

Изпит по Методика на обучението по руски език –

доц. А. Радкова

 

 

Български език като чужд

 

ЗАЛА

       

ДАТА

 

ЧАСОВЕ

 

 

ИЗПИТ,ЗАНЯТИЕ

/учебна дисциплина/

28 каб.

(Ректорат)

04.09.2017 г.

09:00 ч.

гл. ас. д-р Радослав Спасов – Българска цивилизация

77 каб.

ФЖМК

05.09.2017 г.

09:00 ч.

ас. Елена Руневска-

ФЖМК първи и втори курс

119

07.09.2017 г.

10:00 ч.

гл. ас. Венера Байчева– МФ

119

07.09.2017 г.

10:00 ч.

гл. ас. д-р Весела Шушлина –трети курс ФЖМК

119

07.09.2017 г.

11:00 ч.

проф. д-р Елена Хаджиева-

първи и трети курс МО и Право

119

08.09.2017 г.

13:00 ч.

ас. Станка Панова

(всички специалности)

 

 

Педагогика за БФ - редовно обучение - 08.09.2017 г., 10.00 ч., 57 каб.

 

Психология за СФ - 01.09.2017 г., 8.30 ч., 160 ауд.

 

Психология за БФ - редовно обучение - 03.09.2017 г., 10.00 ч., 21 зала, южно крило