ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ
 

КЛИМЕНТОВИ  ЧЕТЕНИЯ
за млади изследователи
 
 manu
 
На 21 ноември 2013 г. от 9.00 ч.
в Заседателната зала 
на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”

 

 

9.00 – 9.15 Откриване

9.15 - 10.45 Първо заседание 

 

Председател: Милена Катошева

Валентина Стефанова (ФСФ, СУ)Наблюдение върху членните форми в българския език - през призмата на маркираността

Иван Петров (ФСФ, СУ) Наблюдения върху -nt-основите в индоевропейските езици

Радостина Стоянова (ФФ, СПбГУ; ФСФ, СУ)Лексикално вариране в “Постническите слова” на Исак Сирин

 

Мария Панева(ФСФ, СУ) За някои топоси, свързани с женските роли, в текста на книга „Царства”

Иван Илиев (ИЛ, БАН) Иполитовото тълкувание на Книга на пророк Даниил в ръкопис 741 от Букурещкия държавен архивДискусия Почивка  11.00 – 12.30

 

Второ заседание

Председател: Мария Панева

Магдалена Абаджиева (ИБЕ, БАН)Непроучените сборници на католическия свещеник от павликянски произход Петър Царски - езикови особености и перспективи за бъдещи проучвания

Илина Лулейска (ФФ, ЮЗУ)Текстове за св. Сава в славянските ръкописи: начални  наблюдения

Явор Иванов (ФКНФ, СУ) За един старопечатен миней от библиотеката на Зографската света обител.

Камелия Христова (ФСФ, СУ) Библейските цитати в Протоевангелието на Яков

Марио Соколов (БФ, ЮЗУ) Наблюдения над езиковите особености на ръкопис № 103 от БАН

Дискусия

Почивка  13.30 – 15:00

 

Трето заседание

Председател: Иван Петров

Катерина Костадинова (Изкуствознание, НХА) Копирането на чудотворния образ като механизъм за легитимиране

Любен Домозетски (Изкуствознание, НХА)Отново за средновековните стенописи от църквата "Св. Георги" в Колуша, Кюстендил

Диана Димова (ФСФ,  СУ)  Гложенският манастир "Св. Георги Победоносец"

Петко Чолаков (ИФ, СУ) Заветът на св. Йоан Рилски и неговата автентичност

Марияна Николова (ФСФ, СУ) Сегментацията на текста в помощ на анализа на текстовете с отворена традиция (върху материал от историко-апокалиптичните съчинения)

Дискусия

Почивка 15.15 – 17:00

 

Четвърто заседание

Председател: Иван Илиев

Елизавета Катина (ФФ, СПбГУ) Иноязычные заимствования в русском языке XVIII века (сфера частного и общественного быта)

Татяна Власова(ФФ, СПбГУ) Сложные прилагательные в русском литературном языке: семантический анализ (на материале лексических новообразований XVIII-XIX вв.)

Милена Катошева(ФСФ, СУ) Между литературната памет и забравата/ забраната

Кристиян Янев (ФСФ, СУ) Житие и сага: създаване на памет

Дискусия 

Закриване на конференцията