uni-fant


ПОКАНА


 

Уважаеми колеги,

Катедрата по славянско езикознание и Катедрата по славянски литератури към Софийски университет “Св. Климент Охридски” имат удоволствието да ви поканят за участие в Единадесетите национални славистични четения (19-22 април 2012). Конференцията е на тема:

Време и история в славянските езици, литератури и култури


Моля заявките да бъдат ориентирани към една от следните секции:

- Съзнанието за време и история в устната и писмената словесност

- Минало и съвремие на славянските езици

- Взаимоотношения между епохите в езика, литературата и културата


Докладите са с времетраене до 20 минути. Работни езици на конференцията са всички славянски езици, английски, немски, френски.

Такса правоучастие - 40 лв.(20 €)

Моля да изпратите заявките в срок до 20 февруари 2012 г. на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Заявка за участие

 

Единадесетите славистични четения ще се проведат в залите на Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

 


Ръководител на Катедрата по славянско езикознание:

(доц. д-р Валентин Гешев)

 

Ръководител на Катедрата по славянски литератури:

(доц. д-р Калина Бахнева)