uni-su3

 

ПРОЦЕДУРА
по атестиране на преподавателите в СУ „Св. Климент Охридски"

 

Драги колеги, тази година на атестиране подлежат колеги, които от учебната 2011/2012 до 2016/2017 имат съответно 3 (за нехабилитирани) и 5 (за хабилитирани) учебни години. Публикациите се отчитат от 2012 до 2017 вкл. В сравнение с миналата година академическият съвет е променил в полза на преподавателя атестационните параметри, нашият факултет също добави специфични за хуманитарните специалности дейности. Затова колегите, които не са доволни от атестациите си миналата година, имат право да поискат ново атестиране.

 

Ако имате въпроси към процедурата по атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Маргарет Димитрова (председател), Тодор Христов (зам. председател), Катя Станева, Татяна Ангелова, Ростислав Станков, Марина Джонова, Биляна Михайлова

 

Процедура по атестиране (Приложение 4.3)

График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2018 година (Приложение 1)

Личен отчет (Приложение 4.1)

Приложение 4.2

Анкетна карта за студенти