nagrada

 

 

Във връзка с честването на 90-годишнината на лектората по български език във Философския факултет на Университета "Ян Амос Коменски" в Братислава, Словакия, на 10 май 2017 г. доц. д-р Величко Панайотов беше награден с почетен медал за изключителните си заслуги към развитието на словакистиката в България и в чужбина.

 

 

Сайт на специалността Словашка филология