Доц. д-р Татяна Алексиева – ръководител на катедра „Руски език“, бе отличена с медал „А. С. Пушкин“

 

nagrazhdavane

 

По предложение на Българската национална мрежа на преподавателите по руски език и култура, Президиумът на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература (МАПРЯЛ) отличи доц. Татяна Алексиева за големите й заслуги в разпространението на руския език по света.

 

Акад. Людмила Вербицка – президент на МАПРЯЛ, на Руската академия по образование и на Санктпетербургския държавен университет, изтъкна многогодишната научна, педагогическа и творческа дейност на доц. Татяна Алексиева и връчи медала на конференция по повод 50-годишнината на Международната асоциация на преподавателите по руски език и литература и на Дружеството на русистите в България.

 

В изказванията на гостите и участниците в конференцията многократно бе изтъкван приносът на Софийския университет „Св. Климент Охридски” за развитието на русистиката в България.