Магистърски програми

 

 

 

masters_degreeСъздаването и обработката на текстове е било основа на културата в цялата човешка история. С още по-голяма сила това важи за днешната информационна цивилизация. Магистърските програми на Факултета по славянски филологии дават квалификация, която позволява реализация във всички сфери, изискващи професионална компетентност в сферата на езика и различните форми на словесна комуникация. Повечето програми се предлагат и във вариант за студенти със завършена бакалавърска или магистърска степен по нефилологическа специалност, като в този случай студентите изучават един допълнителен семестър общофилологически курсове.

 

Прием в магистърски програми за учебната 2017/ 2018 г.

 

Подаване на документи

5 юни – 11 септември 2017 г.

(в Деканата на ФСлФ, каб. 230)

 

Документи се подават задължително онлайн на адрес

https://slav.kmk.uni-sofia.bg/user/login

и на хартиен носител в Деканата на ФСлФ, каб. 230.

 

Приемни изпити

12 - 13 септември

Първо класиране: 15 септември 2017 г.

Второ класиране: 2 октомври 2017 г.

 

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2017/2018 г. (първо класиране)

Прием в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2017/2018 г. (второ класиране)

 

Откриването на учебната година за магистри (випуск 2017/2018) ще се състои на 9.10.2017 г. от 13 ч. в Нова конферентна зала.

 

 Необходими документи:

1. Молба по образец.

2. Документ за самоличност.

3. Оригинал и копие от дипломата за завършено висше образование.

4. Документ за платена такса за участие в конкурса в размер на 30 лв. за един изпит и по 30 лв. за всеки следващ изпит. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит.

 

За повече информация: каб. 230, Централна сграда на СУ “Св. Климент Охридски”,

тел. (02) 9308 389, 987 10 68

 

Информационни срещи:

3 юли – 15 часа, зала 2 на Ректората

1 сепетмври – 17 часа, зала 2 на Ректората

 


Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти

 

 

Възпитаници на магистърска програма "Старобългаристика" 

 

Защити на магистърски тези