Use-Library-Resources

 

Прием

в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2017/2018 г.

(Второ класиране)

за места държавна поръчка и в платено обучение

 

В срок до 06.10.2017 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането.

Откриването на учебната година за новоприетите магистри ще бъде на 9.10. 2017 г. от 13 ч. В Нова конферентна зала.

 

Специалност “Българска филология”

 

Държавна поръчка

Редовно обучение

 

МП „Преводач-редактор“

 1. Златина Атанасова Атанасова

 

МП „Литература, кино и визуална култура”

 1. Силвия Венелинова Генова

 

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ

 

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Неспециалисти

 1. Златина Вангелова Байнашева

 

 

Платена форма на обучение

 

МП “Литературознание”

Неспециалисти

 1. Чавдар Йорданов Ликов                                      

 

Програма „Старобългаристика”

Специалисти

 1. Николина Иванова Делева

 

Програма „Литературата – творческо писане”

Специалисти

 1. Ирина Димитрова Люцканова

Неспециалисти          

 1. Любен Бориславов Димитров                    

 

Програма „Литература, кино и визуална култура”

Специалисти

 1. Мила Николаева Чалашканова
 2. Ориета Василева Антова

 

Програма „Преводач-редактор”

Специалисти

 1. Лоренцо Тестини
 2. Даниела Крумова Димитрова
 3. Вилислав Ивайлов Василев

Неспециалисти

 1. Десислава Танчева

 

Програма „Трансгранична българистика”

Неспециалисти

 1. Теодора Димитрова Вълова

 

Програма „Език и културно пространство“

       1. Анна-Мария Пламенова Етова

 

 

Задочно обучение

 

Програма „Образованието по български език и литература в средното училище”

Неспециалисти

1. Ангелина Пенчева Негецова

2. Полина Николаева Райкова

 

 

Специалност „Руска филология“

Държавна поръчка

 

Програма „Руска литература, култура и художествен превод”

Неспециалисти

1. Милослав Димитров Милославов