Литература на модернизма

 

Проф. д-р Миглена Николчина

 

Курсът разглежда съществените тенденции, автори и произведения на литературата (лирика, роман и драма) на европейския модернизъм от първата половина на XX век.

 

 

Лекционен курс

 

Тема №

Наименование на темата

Хорариум

1

География на модернизма. Центрове и течения.

2

2.

Модернизмът и традицията. Манифестът като специфичен феномен на епохата.

2

3.

Проблемът за авторството, творчеството и гения.

2

4.

Революцията в езика. Публиката.

2

5.

Търсения в романа. Композицията.

2

6.

Търсения в романа. Техники на писането.

2

7.

Персонажи и гледна точка. Поток на съзнанието.

2

8.

Сънят, несъзнаваното, “дяволското”.

2

9.

Драмата: илюзия и действителност.

2

10.

Драмата: лице и маска, криза на идентичността.

2

11.

Лириката. “Ясно” и “неясно” писане.

2

12.

Лириката и другите изкуства: музика и образ (символизъм, имажизъм, визуални стихотворения, опространствяване на текста).

2

13.

Лириката: езикови утопии и частни теории.

2

14.

Жените и модернизма.

2

15.

Може ли да има поезия след Аушвиц?

2

 

Форми и методи на оценяване:

Участие в семинарните дискусии, курсова работа.

 

 

Литература:

 

Димитър Аврамов. Бодлер. С., 2010.

Исак Паси. Томас Ман, С., 2008.

Миглена Николчина. Смисъл и майцеубийство. Прочит на Юлия Кръстева през Вирджиния Улф, С,, 1997.

Дарин Тенев Фикция и образ. П., 2012.

Надежда Радулова. Палимпсестът като фигура на женствеността: прочит на модернизма през поетиката на Хилда Дулитъл, Джийн Рис и Марина Цветаева) (докторска дисертация, 2006)

Надежда Радулова. Джийн Рис. Призраци и палимпсести. http://liternet.bg/publish13/n_radulova/prizraci.htm

Петя Абрашева. Повествователни модели в модерната проза (Експерименталните романи на Вирджиния Улф - между изображението на “живота” и живопистта) (докторска дисертация, 2009)

Петя Абрашева. Архитектурата на модернизма или как е построена „Стаята на Джейкъб” на Вирджиния Улф.

http://liternet.bg/publish20/p_abrasheva/arhitekturata.htm

Теодора Цанкова. Портретът в литературата на модернизма (Оскар Уайлд, Хосе Мартинес Руис "Асорин", Джеймс Джойс) (докторска дисертация, 2012)

Теодора Цанкова. „Пигмалион” на Бърнард Шоу. Метаморфози на мита. http://liternet.bg/publish19/d_tenev/prerazglezhdane.htm