Konstantin Konstantinov 1940Уважаеми колеги,

 

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски“

и редакционната колегия на електронното списание за хуманитаристика „Littera et Lingua“

 

Ви канят на

 

научната конференция на тема

 

„Литературата и литературната история отвъд юбилеите“,

посветена на творчеството на Константин Константинов,

 

 

 

11 декември 2015 г., петък, 10-17 часа, Заседателна зала 1 и Нова конферентна зала

 

 

ПРОГРАМА

 

 

Заседателна зала 1

10:00 Откриване

Социология на литературата

 

Модератор: Добромир Григоров

10:15-10:30 Ноеми Стоичкова: Институционални и персонални приближавания - критически дистанции към Константин Константинов

10:30-10:45 Тодор Христов: Неврастения и несправедливост

10:45-11:00 Мира Душкова: Социалните роли на Константин Константинов

11:00-11:15 Дискусия

11:15-11:30 Кафе пауза

 

Заседателна зала 1

Текстът Константинов

 

Модератор: Владимир Игнатов

11:30-11:45 Александър Христов: През стената и отвъд нея; героите на Константинов в миговете отвъд ежедневното

11:45-12:00 Дарин Тенев: Кръвта, смъртта: алегорични залози в романа „Кръв“ на Константин Константинов

12:00-12:15 Кристиян Янев: Металитературни стратегии в романа на Св. Минков и К. Константинов "Сърцето в картонената кутия“

12:15 -12:30 Александра Антонова: Предметно изображение у Константин Константинов и Чавдар Мутафов

12:30-13:00 Дискусия

13:00-14:00 Обедна почивка

 

Нова конферентна зала

Градът

 

Модератор: Александър Христов

14:00- 14:15 Николай Чернокожев: Константин Константинов и неговите Софии

14.15-14:30 Кристина Йорданова: „Към близкия“: морфология на града

14:30-14:45 Паулина Стойчева: Времето като пространство. Наблюдения върху  мемоарите на Константин Константинов

14:45-15:00 Владимир Игнатов: Черното огледало на мълчанието („Брюге“ на Константин Константинов и „Брюге“ на Стефан Цвайг: опит за междутекстов анализ)

15:00:15:15 Надежда Стоянова: Парижки фрагменти. Константин Константинов, Кирил Кръстев, Петър Осоговец

15:15-15:30 Дискусия

15:30-15:45 Кафе пауза

15:45-16:00 Представяне на книгата на Александра Антонова Константин Константинов: възможности на разпознаването и себеразпознаването. За изследването ще говори проф. д-р Светлана Стойчева

 

Нова конферента зала

Авторската фигура в приказката и превода

 

Модератор: Надежда Стоянова

16:00-16:15 Светлана Стойчева: Диалогични/ерудитски намеци в приказките и разказите на Константин Константинов за деца

16:15-16:30 Биляна Борисова"Приказки за теб" - естетизиране на детството (Приказките на К. Константинов в тенденцията на лиризиране на прозата в периода между двете световни войни)

16:30-16:45 Юлиян Жилиев: Преводите на Константин Константинов от френски език

16:45-17:00 Дискусия

17:00 Закриване