grass

 

Плащане на семестриалните такси чрез СУСИ за уч. 2017/18 г.

/редовно и задочно обучение/

 

 

Уважаеми студенти,

 

С цел подобряване на административното обслужване на студентите в СУ е реализирана възможност за плащане на семестриалните такси чрез информационната система СУСИ, с използване на системата за разплащане на ePay/EasyPay,като допълнителна алтернатива на досега съществуващите начини. При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка. Остава, обаче, необходимостта от записване в отдел "Студенти".

 

Възможността не важи за новоприетите студенти - студентите, които ще бъдат през този семестър в 1-и курс, ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър", трябва да заплатят семестриалната си такса по някой от съществуващите досега начини. В частност студенти, завършили ОКС "Бакалавър" в СУ и имащи бакалавърски профил в системата, не могат да го използват за плащане на такса за ОКС "Магистър" - за това е необходимо да имат магистърски профил, който ще получат след заплащане (по друг начин), записване и въвеждане в СУСИ.

 

За зимен семестър за 2017/2018 учебна година за студентите от всички факултети на СУ плащането на семестриалните такси чрез СУСИ ще бъде в рамките на кампания, достъпна през студентския профил от 07.09.2017 г. За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

 

Подробна информация

 

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, както и за мнения и предложения относно новата възможност и конкретната ѝ реализация, моля обръщайте се към администратора на СУСИ за Факултета по славянски филологии – инсп. Емилиян Николов, тел. 9308 387, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.