доц. д-р Божидар Кунчев

V сем., /30+15/, завършва с изпит


Анотация

Курсът е предназначен за студентите по балканистика. В рамките на 30 лекционни часа се дават на студентите основни знания за българската литература от Освобождението до наши дни. Основните акценти падат върху най-значимите търсения и постижения през този перод. Целта е в границите на малкото лекционно време да се даде точна представа за развойните процеси, за специфичното в областта на поетиката и проблематиката. Курсът обхваща една поредица от въпроси за видовете художествено съзнание, за традицията и новаторството като неотменим момент в развитието на литературата ни като поетика и проблематика. В центъра на вниманието са ключовите творби на на най-значимите творци, които открояват същностното в облика на националната ни литература от означения времеви отрязък.

 

ПРОГРАМА НА ЛЕКЦИОННИЯ КУРС

1. Българската литература след Освобождението. Развойните насоки в областта на поезията и прозата. Издания и полемики в ситуацията на същностни промени в общественото и художественото съзнание -1 лекционен час

2. Прозата през 80-те и 90-те години. Тематика и проблеми. Следосвобожденската мемоарна проза.Народническа литература. От носталгично-героичното начало до критиката на обществото - 2 лекционни часа

3. Иван Вазов и неговото творчество в развитието на българската литература. Вазов като поет, прозаик и драматург – 2 лекционни часа

4. Захарий Стоянов и неговите “Записки” като мемоарна проза и художествен епос. Култът към героите. Човекът и историята – 1 лекционен час

5. Моралните и естетическите рефлексии в творчеството на Алеко Константинов. Образът на Бай Ганьо и българската критика – 1 лекционен час

6. Поезията на Константин Величков, Стоян Михайловски и Кирил Христов. Поетика и проблематика – 1 лекционен час

7. Естетическата платформа на кръга “Мисъл”. Критиката на д-р Кръстев и Пенчо Славейков. Творчеството на Славейков и българският модернизъм – 2 лекционни часа

8. Поетика и проблематика на българския символизъм. Лириката на Яворов, Траянов, Лилиев и Дебелянов – 2 лекционни часа

9. Прозата в началото на ХХ век. Творчеството на Антон Страшимиров, Г.П.Стаматов и Елин Пелин – 2 лекционни часа

10. Развойни насоки в литературата след Първата световна война. Прелом в художественото съзнание. Модуси на мислене и чувстване в поезията и прозата. Литературни издания и полемики в периода между двете световни войни – 1 лекционен час

11. Модернизмът в поезията на 20-те години. Етическите и естетическите измерения в творчеството на Далчев, Багряна, Гео Милев, Смирненски и Разцветников – 3 лекционни часа

12. Поезията в края на 30-те и началото на 40-те години. Поглед върху поетическия свят на Вапцаров и поетическата генерация на 40-те години / Вутимски, Александър Геров, Валери Петров и др./ .Идеята за човека и неговата участ в драмата на времето и обществото. Поезията в търсене на един действащ смисъл в потока на историята и човешкото битие – 2 лекционни часа

13. Прозата между двете световни войни. Жанрово и тематично своеобразие. Романите на Антон Страшимиров, Стоян Загорчинов, Константин Петканов, Константин Константинов и др. Човешката екзистенция в прозата на Йовков, Георги Райчев, Чавдар Мутафов, Светослав Минков и др. – 3 лекционни часа

14. Литературната мисъл между двете войни / Гео Милев, Владимир Василев, Иван Мешеков, Боян Пенев и др./ - 1 лекционен часа

15. Българската литература след Втората световна война. Тоталитаризъм и литература. Кризата на ценностите и нейното частично преодоляване в края на петдесетте и началото на шестдесетте години. Развойни насоки и имена в поезията, прозата, драмата и критиката – 1 лекционен час

16. Романите на Талев, Димов, Емилиян Станев и Ивайло Петров. Настоящето и миналото в художественото мислене за българското битие – 2 лекционни часа

17. Проблеми на съвременната българска поезия. Превъплъщенията на търсещия дух и неговите безпокойства . Поезията на Константин Павлов, Николай Кънчев, Борис Христов и др. – 1 лекционен час