ЛЕТЕН СЕМИНАР

ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА
ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ БЪЛГАРИСТИ
И СЛАВИСТИ

      12 юли - 1 август 2020

University of Sofia

SUMMER SEMINAR

OF BULGARIAN LANGUAGE
AND CULTURE FOR FOREIGN SCHOLARS
AND STUDENTS

July 12 - August 1, 2020

 

                             

English

 

Важно съобщение

Уважаеми участници в 58-я летен семинар,

Благодарим за вашето желание да участвате в нашия семинар, но за съжаление влошаващата се ситуация на разпространение на вируса Ковид-19 доведе до рязко намаляване на броя на участниците. От първоначалните 37 заявки потвърдиха участието си 21 колеги, а към 29 юни те са само 3 и в свръх оптимистичната прогноза могат да пожелаят да участват още най-много шестима души. Поради увеличаващия се брой заразени с корона вирус и силно ограничените полети до Летище София, едва ли броят на желаещите ще се увеличи.

С оглед на реалността,  58-ят Летен семинар се отлага за 2021 г., а ако някои от участниците вече са закупили билети или по други причини желаят непременно да участват, молим да се пренасочат към Семинара във Великотърновския университет. Там университетът разполага със собствена леглова база и студентски стол и не е проблем да приюти евентуалните пренасочени колеги още от 12 юли.

Надяваме се, че през следващата година ще се срещнем. Пазете се и бъдете здрави.

Проф. Панайот Карагьозов, директор на семинара

 

 

ПРОГРАМА

 

Летният семинар по българистика за чуждестранни българисти и слависти към Софийския университет „Св. Климент Охридски" е създаден през 1963 г. Той се провежда ежегодно с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката на Република България и Софийския университет. Цялостната подготовка, организация и провеждане на Семинара са поверени на Факултета по славянски филологии.

 

Семинарът е насочен основно към чуждестранни студенти, учени, преподаватели и преводачи, занимаващи се професионално с български език и култура, но също така и към хуманитаристи и бизнесмени, за които владеенето на езика и познаването на историята, културата и съвременното състояние на българите са необходими за други дейности.

Народностното, религиозно и расово многообразие на участниците в Летния университет предопределя наред с приоритетната българоцентричност на Семинара да се създава интернационален дух на взаиморазбирателство и приятелство.

 

ОБУЧЕНИЕ

 

snimka 1Обучението по български език, литература, история и култура осъществяват преподаватели от Факултета но славянски филологии, Историческия факултет, Българската академия на науките и други авторитетни научно-преподавателски институции. По време на Семинара се организират тематични кръгли маси, в които участници в Семинара и специално поканени наши и чуждестранни изследователи излагат свои виждания по актуални въпроси на българистиката.

Научната продукция на Семинара се публикува в поредицата Българистични студии.

 

Летният семинар по българистика съчетава методиката на класическото университетско обучение с идеята на Ян Амос Коменски за „училище – игра”. Той се провежда във ваканционна обстановка, при която дистанцията между преподаватели и слушатели е сведена до минимум. Продължителността на Семинара е три седмици (обикновено в края на юли и началото на август). Програмата включва четири основни блока: Задължителна учебна програма, Факултативна учебна програма, Културно-развлекателна програма и Учебни екскурзии.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

ФАКУЛТАТИВНА ПРОГРАМА

КУЛТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ПРОГРАМА

ФОТОГАЛЕРИЯ НА СЕМИНАРА

 

Участието в Семинара предполага следните форми на участие: стипендия от Министерството на образованието и  науката; стипендия от Софийския университет; участие на собствени разноски в размер на левовата равностойност на 620 Евро; участие като придружаващо лице на редовен участник на собствени разноски (420 Евро). Стипендиите, отпускани от МОН и Софийския университет, включват безплатно обучение, настаняване, храна, екскурзии и участие във всички мероприятия от програмата на Семинара. Пътуването до мястото на провеждане на Семинара и обратно и здравната застраховка са за сметка на участниците.

 

 

58-ИЯТ ЛЕТЕН СЕМИНАР ПО БЪЛГАРИСТИКА (12 юли – 1 август 2020 г.) ще се проведе на следния адрес:

Национален учебен център на Българския червен кръст (БЧК)

Ул. „Половраг” № 31

1758 с. Лозен

Тел.: (++359-2) 992 68 84

Националният учебен център е специализирано заведение на БЧК за професионално обучение.Намира се на 30 минути път от центъра на София и е разположен в красива борова местност в полите на Лозенската планина. Центърът разполага с: хотел, конферентен център с шест оборудвани със съвременни аудиовизуални средства за обучение зали; ресторант с лятна тераса; спортно-развлекателен център с билярдна зала, фитнес, сауна, тенис корт, игрище за минифутбол и баскетбол; стрелбище за стрелба с лък; игрища за пейнтбол и страйкбол. На участниците в Летния семинар ще бъде предоставена Интернет връзка.

 

Ден за пристигане и настаняване: 12 юли; закриване: 31 юли; ден за отпътуване: 1 август.

 

snimka 2

     snimka3

 

ТРАНСПОРТНА ИНФОРМАЦИЯ

До Националния учебен център на Българския червен кръст (БЧК) може да стигнете като слезнете на последната спирка на автобус № 5 в Лозен. До там пътува и маршрутка № 37.

 

Адрес за кореспонденция:

Летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти, Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, бул. „Цар Освободител” 15, София 1054, България.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Молим желаещите да участват в Семинара да попълнят и изпратят обратно приложената Заявка за участие до 12 май 2020 г. Регистрирането се извършва след представяне на потвърдителното писмо, което участниците ще получат на посочения от тях адрес до 12 юни 2020 г.