Центърът за руски език „Акад. В.В. Виноградов” е открит на 24 май 2004 г. с подкрепата на Обществения форум „България – Русия“.

 

Центърът разполага с:

  • езиков кабинет (мултимедийни средства за обучение)zala-ruskicentre
  • лекционна зала (мултимедийни средства за обучение)
  • компютърна зала (компютри, скенери, принтери)
  • видео зала (видео, DVD, телевизия; видеотека)
  • библиотека (специализирана лингвистична литература – монографични издания, периодика, справочници, речници и др.; художествена литература)

 

kabinetВ Центъра се провеждат:

 

Център за руски език „Акад. В.В. Виноградов” - презентация

Тестове по руски език като чужд

 

Контакти:

Софийски университет “Св. Климент Охридски”
Факултет по славянски филологии
ЦЕНТЪР ЗА РУСКИ ЕЗИК „Акад. В.В. Виноградов”
бул. “Цар Освободител”, №15, 124-125 каб.
София, 1000

тел. 9308 469, 9308 306
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.