ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧЕБНА ПРОГРАМА

 

 

 

snimka 2Задължителната учебна програма съдържа минимум 100 академични часа, от които три часа дневно са отредени за изучаване на практически български език и два часа за участие в Специализираните семинари по български език, българска литература, културна антропология на българите или превод.

 

През първия учебен ден на Семинара въз основа на езиков тест участниците се разпределят в групи за начинаещи, средно напреднали и напреднали. В групите за начинаещи занятията по практически български език са по 5 часа дневно.

 

 

Задължителната учебна програма завършва с писане на есе. Успешно завършилите курса получават диплома и сертификат за трансфер на кредити по посещаваната дисциплина. Занятията от задължителната програма се провеждат сутрин.

 

 snimka 5