МП "Интерпретативна антропология" - нефилолози

 

Условия за прием

 

st-libr

 

1. Завършена бакалавърска или магистърска степен в различни области на хуманитарните науки, социалните науки или изкуствата.

2. Кандидатите за места, субсидирани от държавата, се явяват на приемен изпит (събеседване). Класирането става въз основа на бал, образуван от сумата от оценката от конкурсния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование.

Приемът за платено обучение е по документи, без изпит. Кандидатите, придобили вече магистърска степен, могат да бъдат приети единствено платено обучение.

 

За завършили чуждестранни университети

 

Изучавани дисциплини

 

Координатори на програмата

Доц. д-р Николай Папучиев
Гл. ас. д-р Кристина Йорданова

тел.: 02 9308 308

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.