Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия:  проф. д-р Иван Иванов (главен редактор), проф. д-р Амелия Личева, проф. д-р Петя Осенова, доц. д-р Ноеми Стоичкова

Редакционен съвет: проф. Мари Врина (Франция), проф. Пиетро Каталди (Италия), проф. Боян Биолчев (България), проф. Джузепе дел'Агата (Италия), проф. Целина Юда (Ягелонски университет), проф. дфн Живка Колева-Златева (Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"), проф. Мариола Валчак-Миколайчак (Познански университет "Адам Мицкевич"), д-р Магдалена Питлак (Ягелонски университет), д-р Ярослав Отченашек (Карловия университет, Прага)

 

Сайт на списание "Литературата"

 

Темите на списание "Литературата":literature

Херменевтиката (кн. 1)

Семиотиката (кн. 2)

Психоаналитичната критика (кн. 3)

История и литература (кн. 4)

Литературната история (кн. 5)

Феминизмът (кн. 7)

Литературният историк и литературната история (кн. 8)

България-Македония: Литературата - допири и конфликти (кн. 9)

Маргиналия, графоманство, плагиат (кн. 10)

Вазов. Канонът. Класичното (кн. 11)

Детската литература - литература за деца (кн. 12)

Постмодернизмът (кн. 13)

Женевската литературоведска школа (кн. 14-15)

Деконструктивизмът (кн. 16)

 

Излязоха двадесет и пет книжки на обновеното списание "Литературата" със следните теми: 

 

literaturata7

Библиотеката и Библията

Писането и Интернет

Постмодерност и глобализация

Нови медии и нова журналистика

Преводимост на българската култура

Съдбата на идеологиите

Четене и разбиране

 

    lit8

    lit9 

lit10

  lit11

 Политики и поетики на различието

 

Литературата в училище

 

Иън Макюън

 

 

Литература и награди

 

    lit12

Литература и скандали 

     liter13

Феминизъм и постфеминизъм

     lit 14

Литературното кафене

  lit15

Стара София

 

 

       lit16

 Любовта в литературата

 

     

  lit17

 Литература за деца

                           

 

Теоретични въпроси на превода

 

 

Литература и фантастика


               

Мигрантски литератури


   

  

Куиър теории

 

 

 

Канонът в новото хилядолетие

                                        
 

Дигиталната хуманитаристика

 

 

 

Компаративистиката днес

 

 

Литературната история днес.

Част I

 
 
                                                                           

 

 

Списание "Литературата" в електронната среда за единна научна информация на факултета