Защити на дипломни работи – 05.11.2021 г.

(за СФ и Балканистика)

 

 

Предварителни изисквания и указания за качване на файл с дипломна работа (магистърска теза) за проверка за уникалност и плагиатство

 

 Проверката за уникалност и плагиатство се извършва в системата за електронно обучение на СУ - https://elearn.uni-sofia.bg

 Изисквания за качване на дипломната работа в системата:

  • Студентите трябва да са регистрирани в системата Moodle на СУ
  • До 17 октомври 2021 г. те получават линк от администраторите на системата на регистрирания в Мудъл имейл. Линкът ги отвежда до страницата, където могат да качат файла с дипломната си работа. Ако има проблем с влизането през линка, могат да стигнат до курса и по следния път:

От началната страница на elearn.uni-sofia.bg се логвате в системата - Отивате на дипломни работи и дисертации (долу вдясно) - Факултет по славянски филологии - Магистърски програми (избира се СФ или Балканистика) - папка 2020/2021 - Защити на дипломни работи - 05.11.2021. Кликвате върху линка и след това върху "Добавяне на изпълнение". Оттук можете да качите вашата дипломна работа. 

  • Файлът трябва да бъде във формат odt, doc или docx
  • В заглавието на файла трябва да фигурира името на дипломанта
  • Препоръчително е заглавието на файла да е на латиница
  • Студентът трябва внимателно да избере файла, който ъплоудва в системата, тъй като има право да качи файла си само веднъж.
  • Студентите могат да качват дипломните си работи в системата за проверка от 18 октомври до 25 октомври (до 24 ч.) 2021 г.

След приключване на проверката студентите трябва да подадат молба за допускане до защита на дипломна работа и клетвена декларация по образец в отдел "Студенти" - 215 каб. - от 26 до 29 октомври 2021 г.

 

Молба

Клетвена декларация

 

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.