Магистърска програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”

Зимен семестър 2023-2024

 

 

Дисциплина

Ден

Час

Теория на маркираността – проф. дфн Кр. Алексова

сряда

10.00-12.00, 139 каб.

Електронни езикови ресурси – доц. д-р Ат. Атанасов

сряда

12.00-14.00, 147 каб.

Експериментална фонетика – проф. д-р Вл. Жобов

четвъртък

14.00 – 16.00, 147 каб.

Писмена комуникация – доц. д-р Марина Джонова

четвъртък

10.00 – 12.00, 147 каб.

Вербални комуникативни стратегии (лингвистична прагматика) – проф. д-р Йовка Тишева

четвъртък

12.00 – 14.00, 147 каб.

 

 

Лекциите започват на 25.10.2023 г. Проф. дфн Красимира Алексова ще започне лекциите по-късно. Очаквайте допълнително уточнение от нейната страна.

Можете да се обръщате с въпроси към ръководителя на програмата проф. Гергана Дачева на имейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.