МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „ПРЕВОДАЧ-РЕДАКТОР”

 

зимен семестър 2023/2024 г.

 

Време

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8-10 ч.

 

Създаване на типове текстове – писане на рецензия

Проф. дфн Амелия Личева

247А

От 8:30 часа

Литература на ХХ век

Проф. дфн Клео Протохристова

247А

От 9 часа през седмица. Лекциите започват от 11.10

Филмов превод

 

Ивелина Иванова

 

247А

Практика на редактирането

 

Елка Миленкова

 

247А

 

10-12 ч.

Компютърно подпомогнат превод

 

Илияна Михайлова

Онлайн

Литературознанието в началото на 21. век

 

Проф. дфн Амелия Личева

247А

Литература на ХХ век

 

Проф. дфн Клео Протохристова

247А

Специализиран превод с английски

 

Лазура Средкова

247А

Превод от български на английски – Том Филипс

247А

12-14 ч.

Жанрово писане

Георги Тошев, БиТиВи

СИД

155 к.

От 9 октомври

За съчиняването

 

Доц. д-р Георги Господинов

155 к.

СИД

Превод на хуманитаристика

 

Проф. дфн Николай Аретов

155 кабинет

СИД

Устен превод с английски език

 

Лазура Средкова

155

Конферентна зала, кабина

PR и реклама

 

Катя Атанасова

247А

 

СИД

 

14-16 ч.

Текст и визия

 

д-р Людмил Веселинов

СИД

155 кабинет

Практическо книгоиздаване–

Светлозар Желев

СИД

155 к.

От 10.10

Създаване на типове текстове -писане на есе –

проф. дпн Адриана Дамянова

247А

 

 

 

 

 

 

16-18 ч.

 

 

 

Текст, правопис, пунктуация

Доц. д-р Марина Джонова

 

247А

Динамика на българския книжовен език проф. д-р

Йовка Тишева

247А

От 19.10

Английски език за напреднали –

СИД

Мая Ненчева

 

247А

 

18-20 ч.

 

Художествен превод от английски език –

Елка Виденова

 

247А

Критика на превода

 

Доц. д-р Дария Карапеткова

247А

Увод в медицинската терминология

Доц. д-р Ивета Ташева, дм

247А

От 16.11.