Стартиращи СИД-ове за специалност Българска филология – задочно обучение, за зимен семестър на учебната 2021-2022 г.

 

За първи курс

  1. Руски език
  2. Старогръцки език
  3. Сръбски език

За втори, трети, четвърти и пети курс

  1. Публична реч – доц. д-р Надежда Михайлова-Сталянова
  2. Американска литература – доц. д-р Цветанка Хубенова
  3. Образование, медии, култури – проф. д-р Владимир Атанасов
  4. Българи и източни славяни през Средновековието и Възраждането – културни взаимодействия – доц. д-р Илиана Чекова

 

Уведомяваме студентите, записали през системата СУСИ избираеми дисциплини, които не стартират, че трябва да подадат молби в Отдел „Студенти“ за записване на избираема дисциплина от стартиращите до 10.09.2021 г.

Ще бъде качена на сайта допълнителна информация за датите и часовете, в които ще се провеждат стартиращите избираеми дисциплини.