Поправителна сесия за студентите редовно обучение - август/септември 2020 г.

 

 

Поправителният изпит по Старобългарска литература за студентите от специалност Българка филология и Балканистика (редовно обучение) ще се проведе онлайн в платформата e-Medievalia (https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=3) на 03 септември 2020 г. от 9,00 ч. Изпитът ще бъде с продължителност 70 мин. и ще бъде писмен с два въпроса, които не повтарят буквално въпросите от конспекта. 

Уточнение относно изпита по Старобългарска литература (за Българска филология, редовно обучение). Студентите, които не са правили тест (един или и двата) през двата семестъра и нямат оценка(и), ще имат възможност преди изпита да направят тест. Той ще се проведе онлайн в платформата e-Medievalia ( https://e-medievalia.uni-sofia.bg/) на 02.09.2020 от 10 ч.

 

Доц. Д. Атанасова

 

Поправителният изпит по история на българския език за студентите редовно обучение ще се проведе онлайн в платформата e-Medievalia (https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=3) на 28 август 2020 г. от 9,00 ч. Изпитът ще бъде с продължителност 2 астрономически часа и ще бъде писмен с два въпроса, които не повтарят буквално въпросите от конспекта. Тестът се намира в секция "Тестове" в края на курса.

Ако нямате достъп до платформата e-Medievalia, моля, свържете се с гл.ас. д-р Гергана Ганева - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Катедра по български език

Катедра по българска литература

Катедра по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Катедра по теория на литературата

Катедра по кирилометодиевистика

Катедра по славянско езикознание

Катедра по славянски литератури

Катедра по руски език

Катедра по руска литература

Катедра по методика

Катедра по български език като чужд

 

Поправителната сесия за всички студенти, посещаващи спортни занимания, ще се проведе дистанционно на 21.08.2020 г.