Прием

в магистърските програми на ФСлФ за учебната 2020/2021 г.

(1-во класиране)

за места държавна субсидия

 

 

Обявеното класиране е неофициално. В срок до 25.09.2020 г. Ректорът издава обща заповед за записване на 28, 29 и 30.09.2020 г. на класираните кандидати при първото класиране. На 02.10 ще бъде обявено второто класиране за незаетите места за държавна поръчка, както и за местата за обучение срещу заплащане. В срок до 08.10.2020 г. Ректорът издава обща заповед за записването на кандидатите от втория етап на класирането. Приетите от втория етап на класирането магистранти се записват в магистърската програма на 9, 12 и 13.10.2020 г.

 

Специалност “Българска филология”

Име и фамилия                Състезателен бал

 

Редовно обучение

 

Програма “Литературознание”

Специалисти.

 1. Габриела Петрова – 11.03

                                                                                                          

Програма „Лингвистика – езикова система и речеви практики”.

Специалисти.

 1. Мария Бакалова – 12.00
 2. Теодора Бахова – 11.99
 3. Рамадан Капсъзов – 11.51

Неспециалисти.

 1. Филип Буков – 11.55

 

Програма „Преводач-редактор”

Специалисти.

 1. Мартина Равенска - 11.72
 2. Мария Ячкова – 11.53
 3. Ива Анастасова – 11.50
 4. Борислава Цанова – 11.42

Неспециалисти

 1. Кремена Христова – 11.87
 2. Ивана Хиткова – 11.80
 3. Елена Колишева – 11.46

 

МП “Компютърна лингвистика. Интернет технологии в хуманитаристиката”.

Специалисти.

 1. Виктория Димитрова – 11.51

 

МП „Старобългаристика”.

Специалисти.

 1. Преслава Георгиева – 11.94

Неспециалисти.

 1. Георги Митков - 95

 

МП „Литература, кино и визуална култура”.

Неспециалисти.

 1. Николай Николаев – 11.75
 2. Николай Йорданов – 11.72

 

МП„Образованието по български език и литература в средното училище”.

Специалисти.

 1. Екатерина Георгиева – 11.83

 

МП „Език и културно пространство“.

Специалисти.

 1. Нина Борисова – 11.28

 

МП „Творческо писане“.

 1. Румен Троев – 10.86

 

 

Специалност „Руска филология”

 

Програма „Език. Култура. Превод”

Специалисти.

 1. Наталия Вълкова – 11.93
 2. Анастасия Литова – 11.47

Неспециалисти.

 1. Дойчин Иванов – 11.59

                                                                       

Програма „Руска литература, култура и художествен превод”.

Неспециалисти.

 1. Изабела Елезоска – 11.75

 

 

Задочна форма

МП „ОБЕЛСУ“.

Специалисти.

 1. Габриела Йорданова – 11.80
 2. Гергана Михайлова – 11.81
 3. Габриела Христова – 11.30
 4. Петя Владимирова – 11.12

 

Неспециалисти.

 1. Теодора Георгиева – 11.83
 2. Ваня Коруева – 11.68