СЪОБЩЕНИЕ

 

Уважаеми колеги,

 

От 2.01.2019 до 20.01.2019 г. можете да се включите в електронното анкетиране на студентското мнение по приключилите дисциплини във Факултета по славянски филологии.

Деканското ръководство на Факултета призовава студентите от всички специалности да участват активно в анкетирането, което е анонимно. Като изразите своето мнение за преподаването, ще допринесете за повишаване на качеството на обучението както във Факултета, така и в СУ „Св. Климент Охридски“. Вашето мнение е важно за нас.

 

Анкетите са активни от 2 януари 2019 г. до 20 януари 2019 г. на адрес

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=1785