Събщение във връзка със заповед № РД-19-140/18.03.2020, т. 4 относно сесията на студентите от задочно обучение

 

Уважаеми колеги, предоставяме на вашето внимание следната информация:

Изпитите от настоящата сесия на следните преподаватели ще се проведат неприсъствено (дистанционно) под различни  форми, които ще бъдат уточнени от преподавателите по общите имейли на съответните курсове.

 

Проф. д-р Паулина Стойчева – изпитът ще се проведе на 2.04.2020 от 10.00 ч. по интернет в ограничено време.

Проф. дфн Иван Иванов – изпитът ще се проведе 6.04.2020 от 11.00 ч. по скайп.

Проф. д-р Петя Осенова – предлага дистанционна форма на изпита.

Доц. д-р Владислав Миланов –  предлага дистанционна форма на изпита.

Проф. д-р Гергана Дачева – чрез тематични презентации (вече са получени 90%).

Доц. д-р Владимир Жобов – предлага дистанционна форма на изпита.

Изпитите на следните преподаватели ще се проведат през юнската сесия на учебната 2019/2020

Доц. д-р Калин Михайлов – изпитът на студентите задочно обучение ще се проведе през юнската сесия

Проф. д-р Йовка Тишева - изпитът на студентите задочно обучение ще се проведе през юнската сесия

Доц. д-р Цветанка Хубенова - изпитът на студентите задочно обучение ще се проведе през юнската сесия

Проф. д-р Ангел Петров - изпитът на студентите задочно обучение ще се проведе през юнската сесия

Проф. д-р Ирина Зиновиева - изпитът на студентите задочно обучение ще се проведе през юнската сесия