ПОКАНА

Преподавателите и студентите от специалност Балканистика

към Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание

Факултет по славянски филологии

Ви канят на

научната срещаПЕРСПЕКТИВИ НА БАЛКАНИСТИКАТА

организирана в рамките на проекта  Интердисциплинарни аспекти на балканистиката. методологическо и информационно осигуряване. ІІ

Вторник, 23 ноември 2010 г., от 17.00 до 19.00 часа

в Заседателна зала № 2 на Софийския университет „Свети Климент Охридски”


~

DSC00786

 

Програма


17.00 – Откриване –  доц. дфн Юлияна Стоянова, заместник-декан по учебната

и научната дейност.

17.00-17.20 проф. дфн Петя Асенова – доклад на тема: Сходствата между два езика -  балканизми или не? Презентация.

17.20-17.30 – доц. д-р Русана Бейлери – Теми от областта на албанологията. Презентация. Представяне на творчеството на Тома Кацори; за подготвяното издаване на стихосбирка от непубликувани ръкописи на Тома Кацори; обявяване на  дарение на периодични езиковедски и литературоведски списания по албанология от личната библиотека на писателя, предоставено от съпругата му Виолета Кацори.

- магистър Мария Пеева представя Нов българско-албански речник (автор Енкеле Хайнай, редактор София Попова).

17.30-17.40г-н Ивайло Петров, председател на Сдружението на младите хора с произход от изчезващото, единствено албанско село в България, Мандрица, представя проектите на Сдружението, между които Разговорник.

17.40-18.00доц. д-р Василка Алексова и студентите Надежда Христова, Пламена Богданова, Габриела Минкова, Теодора Станчева - Резултати от теренното проучване на власи-рудари в с. Душево, Севлиевско. Презентация.

18.00-18.10докторант Аглика Попова – доклад на тема: Типологичен анализ на библейските сюжети, по Нортръп Фрай.

18.10-18.30доц. дфн Румяна Л. Станчева – за Европейския докторат Литературите на обединена Европа. Доклад с презентация на тема Градските ухания и европейското поетично въображение.


 

DSC02836_filteredЧленове на проекта: проф. дфн Петя Асенова, доц. д-р Василка Алексова, доц. д-р Русана    Бейлери, гл. ас. д-р Фотини Христакуди, докторант Аглика Попова, магистрант Анна Капитанова, магистрант Дарина Фелонова, доц. дфн Румяна Л. Станчева, ръководител на проекта.