- Бериндей, Дан. Независимая Румыния – 1877. Бухарест, „Меридиане”, 1976.

- Деметер, Янош, Едуард Айзенбургер, Валентин Липатти. О националньном вопросе в Румынии. Даты и факты. Бухарест, „Меридиане”, 1972.

- Нетя, Василе. Объдинение Трансильвании с Румынией. Бухарест, „Меридиане”, 1968.

- Румыния страницы истории 1/1977. Бухарест, Аджерпрес, 1977.

- Румыния страницы истории 1/1978. Бухарест, Аджерпрес, 1978.

- Румыния страницы истории 1/1979. Бухарест, Аджерпрес, 1979.

- Румыния страницы истории 1/1980. Бухарест, Аджерпрес, 1980.

- Румыния страницы истории 1/1984. Бухарест, Аджерпрес, 1984.

- Румыния страницы истории 2/1978. Бухарест, Аджерпрес, 1978.

- Румыния страницы истории 2/1985. Бухарест, Аджерпрес, 1985.

- Румыния страницы истории 2-3/1979. Бухарест, Аджерпрес, 1979.

- Румыния страницы истории 3/1987. Бухарест, Аджерпрес, 1987.

- 13 Rotonde 13, prezidate de Şerban Cioculescu. Bucureşti, Muzeul Literaturii Române, 976.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul VII. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul VIII. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul IX. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 1918 la români. Documentele unirii. Volumul X. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1989.

- 75 de ani de activitate Biblioteca Centrala Universitară Bucureşti, Volum Jubilar. Bucureşti, 1971.

- 90 de ani de viaţă academică în ţara noastră. Editura academiei republicii populare romîne, 1956.

- Adam, Sergiu. Ctitorii Mușatine. București, Editura Sport – Turism, 1976.

- Antologie de folclor din  județul Maramureș, vol. I /poezia/. Red. Ion Chiș Șter. Baia Mare, 1980.

- Anuar Enciclopedic, 1989. Bucureşti, Editura Ștințif ică,  și Enciclopedică, 1989.

- Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1981. Bucureşti, Direcţia centrală de statistică.

- Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1983. Bucureşti, Direcţia centrală de statistică.

- Anuarul statistic al Republicii Socialiste România 1984. Bucureşti, Direcţia centrală de statistică.

- Arheologia Moldovei, IV. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1972.

- Armstrong, Karen. Islamul. O scurtă istorie. Idea Design & Print, 2002.

- Atlasul judetelor din Republica Socialistă România. Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogic, 1978.

- Bariţ, George. Scrieri social-politice. Bucureşti, Editura Politică, 1962.

- Bălcescu, N. Opere I. Scrieri istorice, politice şi economice. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

- Bălcescu, N. Opere III. Rompnii supt Mihai Voevod Viteqzul. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Bărnuţiu, Simion. Discursul de la Blaj şi scrieri de la 1848. Cluj-Napoca, 1990.

- Bîrlădeanu, Victor. Pe meleaguri trotuşene /ghid/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1969.

- Bîrlea, Ovidiu. Proverbe şi zicători româneşti. Bucureşti, Editura Poltică, 1966. (2)

- Bîrliba, Viggil. La monnaie Romaine chez les daces orientaux. Bucarest, 1980.

- Bodea, Cornelia, Virgil Cândea. Transylvania in the history of romanians. New York, 1982.

- Bodea, Cornelia. 1848 la români o istorie în date şi mărturii I. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1982.

- Bodea, Cornelia. 1848 la români. O istorie în date şi mărturii II. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982.

- Boiagiev, Pirin. Renascentişti bulgari bucureşteni. Bucureşti, Comunitatea “Bratstvo” a Bulgarilor din România, 1998.

- Bordeianu, Mihai, Petru Vladcovschi.  Învăţămîntul romănesc în date. Iaşi, Junimea, 1979.

- Brătulescu, Monica. Colinda Românească. București, Editura Minerva, 1981.

- Butură, Valer. Străvechi mărturii de civilizaţie românească. Bucureşti. Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1989.

- Caraiani, Nicolae Gh., Nicolae Saramandu. Folclor aromân grămostean. București, Editura Minerva, 1982.

- Căzănişteanu, C., Dan Berindei, Marin Florescu. Revoluţia română din 1848. Bucureşti, Editura Poltică, 1969.

- Cândea, Virgil. Mărturii româneşti peste hotare. Mică enciclopedie, II. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1998.

- Cârstean, Stelian. Balada în folclorul Moldovei de Nord. București, Editura Minerva, 1984.

- Ceauşescu, Ilie. Transilvania. Străvechi pămînt românesc. Bucureşti, Editura Militară, 1988.

- Chindriş, Ioan, Iosif Pervain. Corespondenţa lui Alexandru Papiu Ilarian II. Cluj, Editura Dacia, 1972.

- Circuit Transilvănean. București, 1967.

- Cîrstoiu, Cornel. Tîrgu-Jiu. Mic îndreptar turistic. Bucureşti, Editura Meridiane, 1969.

- Cociu, Mircea. Monumente ale anilor de luptă şi jertfă. Bucureşti, Minerva, 1983.

- Corbu, C., A. Deac. Mişcări şi frămîntări ţărăneşti în România la sfîrşitul secolului al XIX-lea. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1965.

- Crăciun, V., Gh. Racoviţă. Pojarul Poliţei.

- Creangă, Ion. Documente. Editura pentru literatură, 1964.

- Culda, Lucian. Geneza și Devenirea cunoașterii. București, Editura Ștințif ică,  și Enciclopedică, 1989.

- Dacoramania, jahrbuch für östliche latinität, 2. München, 1974.

- Dancuş, Mihai. Zona etnografică Maramureş. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986.

- Deac, Mircea. Ciucurencu. Editura Meridiane.

- Deac, Mircea. Himera, viața și opera scluptorului D. Paciurea. București, Editura Albatros.

- Desăvîrşirea unităţii Naţional-Statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională 1918 Vol. V. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

- Desăvîrşirea unităţii Naţional-Statale a poporului român. Recunoaşterea ei internaţională 1918 Vol. VI. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1986.

- Destin românesc /revista de istorie şi cultura/ 2-1995.

- Diaconu, Ion. Ținutul Vrancei /etnografie – folklor – dialektologie/ I. 1969.

- Diaconu, Ion. Ținutul Vrancei /etnografie – folklor – dialektologie/ II. 1969.

- Documenta romaniae historica. Editura Academiei române.

- Documente privind revoluţia de la 1848 în ţările române Vol. V. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1992. (2)

- Dosarul unei crime politice N. Iorga. Bucureşti, 1974.

- Dragoş, Nicolae. Omagiu ţărănimii. Bucureşti, Editura Meridiane, 1977.

- Dumitrescu, Carmen Laura. Pictura Murală din  ţara românească în veacul al XVI-lea. Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

- Epopeea independenței  în arta plastică românească (studiu introductiv și selecția ilustrațiilor de Marin Mihalache, Editura Merediane, București, 1977

- Festivalul Naţional Cîntarea Românei / Expoziţia republican de artă plastic, artă popular şi artă fotografică de amatori/, Ediţia I. Bucureşti, 1977.

- Filipașcu, Alexandru. Sălbăticiuni din vremea strămoșilor noștri. București, Editura Ștințif ică, 1969.

- Focşa, Gheorge. Ţara oraşului, studiu etnografic, II. Bucureşti, 1975.

- Focşa, Marcela. Scoarţe româneşti, din colecţia Muzeului de artă populară al R. S. România, Bucureşti, MAP, 1970.

- Foit, Grigore, Ion Paranici. Suceava. Bucureşti, Editura Stadion, 1970.

- Frunzetti, Ion. Brădut Covaliu. Bucureşti, Meridiane, 1975.

- Frunzetti, Ion. Dimitrie Paciurea. Precursorul. Bucureşti, Meridiane, 1974.

- Frunzetti, Ion. Dimitrie Paciurea. Studiu monografic. Bucureşti, Meridiane, 1971.

- Georgescu,  Florian. Bucureşti, Oraş socialist. Bucureşti, Muzeul de Istorie a oraşului Bucureşti, 1964.

- Georgescu, Titu. Nicolae Iorga împotriva hitlerismului. Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1966.

- Georgescu, Valentin Al. Bizanţul şi instituţiile româneşti până la mijlocul secolului al XVIII-lea. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980.

- Ghenea, Cristian. Din trecutul culturii muzicale româneşti. Editura Muzicală, 1965.

- Ghiață, Petre, Clery Sachelarie. Maria Tanase și cîntecul românesc. București, 1969.

- Giurcăneanu, Claudiu. Populaţia şi aşezările din Carpaţii româneşti. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi Enciclopedică, 1988.

- Grigorescu, Dan. Istoria unei generaţii pierdute. Bucureşti, Editura Eminescu, 1980.

- Grozdea, Mircea. Arta monumentală în România socialistă. Bucureşti, Editura Meridiane, 1974.

- Haşdeu, Titus N.. Branul poartă în Carpaţi. Bucureşti, Editura Albatros, 1979.

- Heitel, Radu. Monumentele medievale din Sebeş-Alba. Bucureşti, Editura Meridiane, 1964.

- Henegariu, Ana Maria. Cetatea bran. Bucureşti, Editura Meridiane, 1963.

- Hungarians and germans in Romania today. Bucharest, Meridiane Publishing House, 1978.

- Ilieş, Aurora. Biserica Mănăstirii Colţea. /Monumente istorice mic îndreptar/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1969.

- Iordan, Ion, Petre Găştescu. Indicatorul localităţilor din România. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.

- Istoria gîndirii şi creaţiei ştiinşifice şi tehnice româneşti, I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 19856.

- Istoria României. Universitatea Bucureşti. Bucureşti, 1968.

- Kogălniceanu, Mihail. Documente diplomatice. Bucureşti, 1972.

- Kovačec, August. Descrierea istroromânei actuale. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1971.

- L’independence dе la Roumnie. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.

- La culture roumaine a l’epoque des Lumieres, Vol I. Coor. Romul Munteanu. Bucarest, Les Editions Univers, 1982.

- La culture roumaine a l’epoque des Lumieres, Vol II. Coor. Romul Munteanu. Bucarest,  Les Editions Univers, 1985

- La peinture paysanne sur verre de Roumanie, Danco, I., Editions Merediane, Bucarest 1975

- Lazăr, Ioachim, Viorel Răceanu. Castelul Corvineştilor, Hunedoara. Bucureşti, Sport – turism, 1976.

- Legende populare românești. București, Editura Albatros, 1983.

- Litoralul românesc. Bucureşti, Editura Meridiane, 1961.

- Lucrări şi publicaţii din România despre Marea Revoluţie Socialistă din Octomvrie (1917-1944). Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România.

- Marea Istorie Ilustrată a lumii România. De la începuturi la  Iancu de Hunedoara. Text : Teodora Stănescu Stanciu. Bucureşti, Editura „Litera Internaţional”, 2009.

- Marea Istorie Ilustrată a lumii România. De la Mihai Viteazul la uniunea Europeană. Text : Teodora Stănescu Stanciu. Bucureşti, Editura „Litera Internaţional”, 2009.

- Marturii ale trecutului / album de documente/. Bucureşti, Direcţia Generală A Arhivelor Statului, 1981.

- Meteş, Ştefan. Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1977.

- Miclea, Ion, Marcian, Bleahu. Cristalele României. Bucureşti, Editura Sport- Turism, 1977.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Probota. Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Predistoria Daciei. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Daco-romanii, I. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Daco-romanii, II. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Miclea, Ion, Radu Florescu. Strămoşii românilor / vestigii milenare de cultură şi artă/ - Geto- dacii. Bucureşti, Editura Meridiane, 1980.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană. Documente externe I. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1982.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană II. Cronicari şi istorici străini. Secolele XVI-XVIII. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană III. Istoriografia străină din secolul XIX-lea. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1984.

- Mihai Viteazul în conştiinţa europeană IV. Relatări şi presă. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Modorcea, Violeta. Viziuni teatrale complementare Cehov şi Gorki. Bucureşti, Emin, 1997.

- Monete şi bancnote româneşti. Bucureşti, Editura Sport- Turism, 1977.

- Morariu, Tiberiu, Eugen Morariu, Alexandru Savu. Lacurile din România. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968.

- Muntean, George. Cîntece de Dragoste și dor. București, Editura Minerva, 1972.

- Mutafcieva, Vera. Cazul Djem. София, Издателство на националния съвет на отечествения фронт, 1968.

- Muzee, 9/1981. Revista Muzeelor şi Monumentelor. Bucureşti, 1981.

- Nanu, Adina, Florica Cruceru. Spiru Chintilă. Bucureşti, Editura Meridiane, 1989.

- Nădişan, Ioan, Terezia Tătaru, Gabor Elvira, Vasile Mareş. Monumente ale naturii din Maramueş. Bucureşti, Sport – turism, 1976.

- Netea, Vasile. Conştiinţa originii comune şi a unităţii naţionale în istoria poporului român. Editura Albatros, 1980.

- Netea, Vasile. O zi din istoria Transilvaniei, 1 decembrie 1918. Editura Albatros, 1970. (2)

- Niri, A. Istoricul unui tratat înrobitor. București, Editura Ștințif ică, 1965.

- Nistor, Francisc. Iarna Maramureşeană. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1981.

- Nistor, Francisc. Măştile populare şi jocurile cu măşti din Maramureş. Baia Mare, Tiparul executat la Interprinderea Poligrafică Maramureş, 1973.

- Nouvelles etudes D’historie – 1. Bucarest, 1980.

- Nouvelles etudes D’historie – 2. Bucarest, 1980.

- Obiceiuri de iarna /folclor, muzical din repertoriul copiilor/. București, 1981.

- Oprea, Ion M. O etapă rodnică din istoria relaţiilor diplomatice româno-sovietice 1928-1936. Bucureşti, Editura Politică, 1967. (2)

- Pagini de veche artă românească, II. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1972.

- Pagini de veche artă românească, IV. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1981.

- Paleolog, Andrei. Pictura exterioară din ţara Românească. Bucureşti, Editura Meridiane, 1984.

- Panighianț, Eugen. Le delta du danube. București, 1972.

- Paradais, Claudio. Stefan Dimitrescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1978.

- Păunescu, Al. Evoluţia uneltelor şi armelor de piatră cioplită descoperite pe teritoriul României. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1970.

- Petraru, Ștefan, Constantin Catrina. Brașovul memorial. București, Editura Sport – Turism, 1976.

- Petrescu, Paul, Paul H. Stahl. Scoarţe româneşti. Bucureşti, Editura Meridiane, 1966.

- Pictură universală în Muzeul de artă al Republicii Socialiste România. Bucureşti, Editura Meridiane, 1975.

- Pippidi, Andrei. Hommes et idees du Sud-Est europeen a l’age moderne. Bucureşti, 1980.

- Popa, Corina, Dumitriu Năstase. Biserica fundenii doamnei /Monumente istorice mic îndreptar/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1965.

- Popa, Mircea N. Primul război mondial 1914-1918. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1979.

- Popa, Vasile G. Folclor din „Țara de sus”. București, Editura Minerva, 1983.

- Popescu, M., C. Iliescu. Goleşti /monumentele patriei noastre/. Bucureşti, Editura Meridiane, 1966.

- Popescu, Marin. Podoabe Medievale în ţările Române. Bucureşti, Editura Meridiane, 1970.

- Popescu-Vîlcea, G. Cărţile populare miniate şi ornate. Bucureşti, Editura meridiane, 1989.

- Porumb, Marius. Icoane din Maramureş. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975.

- Presa muncitorească şi socialistă din România. Volumul al II-lea. Bucureşti, Editura politică, 1966.

- Preutu, Marina. Ghiaţă. Bucureşti, Meridiane, 1977.

- Rădulescu, A., N. Harțughi. Cimitirul feudal-timpuriu de la castelu. Constanța.

- Rădulescu-Zoner, Şerban. Dunărea. Marea Neagră şi puterile centrale, 1878-1898. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982.

- Relations thraco – illyro - hellenques. Ed. Petre Roman et Marius Alexianu. Bucarest, 1994.

- Restaurarea ştiinţa şi artă. Bucureşti, Muzeul de artă al Republicii Socialiste România, 1976.

- Romanescu, Gheorghe. Marile bătălii ale Românilor. Bucureşti, Sport – turism, 1982.

- România în relaţiile internaţionale. 1699-1939. Iaşi, Editura Junimea, 1980.

- Sacerdoţeanu, Aurelian. Dimitre Onciul. Scrieri istorice. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968.

- Sadoveanu, Ion Marin. Bucureşti. Bucureşti, Meridiane, 1964.

- Samu, Benko, Demenz Lajos. Răscoala secuilor din 1595-1596. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1978.

- Sanie, Silviu. Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei. Iaşi, Editura Junimea, 1981.

- Scurtu, Ioan. Viaţa politică din România. Bucureşti, Editura Albatros, 1982.

- Sphrantzes, Georgios. Memorii 1401-1477. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1966.

- Stan, Valeiu. Alexandru Ioan Cuza, 1820-1873. Bucarest, Ştiinţifică şi enciclopedică, 1983.

- Steriadi, Jean Al. Expoziţia, desene şi gravuri. Bucureşti, 1974.

- Stoica, Georgeta. Interiorul locuinţei ţărăneşti. Bucureşti, Editura Meridiane, 1973.

- Stoica, Georgeta. Romanian Folk Architecturee. Bucharest, Meridiane Publishing House, 1989.

- Stoicescu, Nicolae. Continuitatea românilor. Bucureşti, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, 1980.

- Studii de cercetări de istoria artei. Seria artă plastică. Tomul 24. Bucureşti, Academia de ştiinţe sociale şi politice a Republicii socialiste România, 1977.

- Studii de cercetări de istoria artei. Teatru, mizică, cinematografie. Tomul 24. Bucureşti, Academia de ştiinţe sociale şi politice a Republicii socialiste România, 1977.

- Suciu, I. D. Unitatea poporului român. Contribuţii istorice bănăţene. Timişoara, Editura Facla, 1980.

- Şainelic, Sabin, Maria Şainelic. Zona etnografică – Chioar. Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1986.

- Şirato, Francisc. Şirato. Bucureşti, Meridiane, 1967.

- Şorban, Raoul. Aurel Ciupe. Bucarest, Meridiane, 1968.

- Ştefănescu, Ştefan. Bănia în Ţara Românească. Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1965.

- Tamas, G. M. Către cel pe gînduri. Cluj, Editura Idea Design & Print, 2004. (2)

- Teaha, Teofil. Graiul din valea crişului negru. Editura Academiei Republicii Populare romîne.

- Tempea, Radu. Istoria sfintei besereci a şcheilor Braşovolui. Editura pentru literatură, 1969.

- Teodor, Dan Gh. Romanitatea Carpato – Dunăreană şi Bizanţul în veacurile V- IX E.N.. Iaşi, Editura Junimea, 1981.

- Theorie et methode dans L’historiographie roumaine (1965 -1979). Bucarest, 1980.

- Thraco – Dacia, Tomul IV, 1-2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1983.

- Thraco – Dacia, Tomul VI, 1-2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985.

- Thraco – Dacia, Tomul VII, 1-2. Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1986.

- Titulescu şi strategia păcii. Iaşi, Editura Junimea, 1982.

- Tocilescu, Grigore G., Christea N. Țapu. Materialuri folcloristice, I. București, Editura Minerva, 1980.

- Tocilescu, Grigore G., Christea N. Țapu. Materialuri folcloristice, II. București, Editura Minerva, 1981.

- Tocilescu, Grigore G., Christea N. Țapu. Materialuri folcloristice, III. București, Editura Minerva, 1981.

- Ţara bîrsei, I. Sub redacţia Nicolae Dunăre. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1972.

- Ţara bîrsei, II. Sub redacţia Nicolae Dunăre. Bucureşti, Editura Academii Republicii Socialiste Romănia, 1974.

- Vancea, Zeno. George Enescu, Omagiu cu prilejul aniversării a 100 de ani de la naştere. Bucureşti, Editura Meridiane, 1981.

- Varga, Vasile. Nicolae Grigorescu. Bucureşti, Editura Meridiane, 1973.

- Vătăşianu, Virgil. Istoria artei europene, Vol. I. Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1967.

- Vechimea, permanenţa şi unitatea poporului român în scrierile socialiştilor. Bucureşti, Editura Politică, 1980.

- Vlad, Tudor. Fascinaţia filmului la scriitori români (1900-1940). Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, Fundaţia Culturală Română, 1997.

- Vulcănescu, Romulus. Ethnologica. Bucureşti, 1978.

- Zaharia, Eugenia. Săpăturile de la Dridu. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1967.

- Zderciuc, Boris. Covorul Maramureşean. Bucureşti, Meridiane, 1963.

- Ziemia lubelska

- Zub, Al. Istorie şi istorici în România interbelică. Editura Junimea, 1989.