ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2019 г.

 

grad

  

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

21.06.2019 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

 /петък/              ЕЗИК (за специалност Славянска филология); 160 ауд., 9.00 ч.

                          (студентите трябва да се явят най-късно в 8.30 ч.)

28.06.2019 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

/петък/               И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология);

                         160 ауд., 9.30 ч. (студентите трябва да се явят най-късно в 9.00 ч.)

08.07.2019 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

/понеделник/     БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

                          СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

                         148 ауд., 9.00 ч. (БФ)

                         160 ауд., 9.00 ч. (СФ, Балканистика)

                          124 ауд., 9.00 ч. (РФ)

                         (студентите трябва да се явят най-късно в 8.30 ч.)

09.07.2019 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

/вторник/            Балканистика и Славянска филология)

Защита на езиковедска магистърска теза /дипломна работа/  - 9.00 ч., 149 каб.

Защита  на магистърска теза по славянски литератури - 10.00 ч., 156 каб.

Защита  на магистърски тези  по литература за специалност Балканистика - 10.00 ч., 134 каб.

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

03.09.2019 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 

 /вторник/          СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА

                          ФИЛОЛОГИЯ (БФ - 9.00 ч., 148 ауд., РФ - 9.00 ч., 124 ауд.)

(студентите трябва да се явят най-късно в 8.30 ч.)

 

Защита на магистърска теза - 16.09.2019 г.

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация