ДАТИ ЗА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ - 2019 г.

 

grad

  

 

ЛЯТНА СЕСИЯ:

 

21.06.2019 г. – ПИСМЕН ПО ПРАКТИЧЕСКИ СЛАВЯНСКИ

 /петък/              ЕЗИК (за специалност Славянска филология);

28.06.2019 г. – ПИСМЕН ПО ТЕОРЕТИЧЕН СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

/петък/               И ЛИТЕРАТУРА (за специалност Славянска филология);

08.07.2019 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ

/понеделник/     БЪЛГАРСКА И РУСКА ФИЛОЛОГИЯ, БАЛКАНИСТИКА,

                          СЛАВЯНСКА ФИЛОЛОГИЯ

09.07.2019 г. – ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНА РАБОТА (за специалностите

/вторник/            Балканистика и Славянска филология)

 

ЕСЕННА СЕСИЯ:

 

03.09.2019 г. – ПИСМЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА 

 /вторник/          СПЕЦИАЛНОСТИТЕ БЪЛГАРСКА И РУСКА

                          ФИЛОЛОГИЯ

 

Защита на магистърска теза - 16.09.2019 г.

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

 

Молба за допускане до държавен изпит

Молба за допускане до защита на магистърска теза

Клетвена декларация