Заповед

 

Въз основа на Заповед № РД 19-327/27.09.2021 г. на Ректора на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ определям следния ред за провеждане на учебния процес през зимния семестър на учебната 2021/22 г. във Факултета по славянски филологии:

  1. Учебните занятия се провеждат присъствено, при спазване на мерките за хигиена и физическо дистанциране, указани в заповедите на министъра на здравеопазването и в заповед № РД 19-327 на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“.

Решението да започнем учебната година в традиционната присъствена форма отговаря на преобладаващото мнение на преподателите  и студентите във ФСФ, че именно тази форма на обучение гарантира качеството на учебния процес и съхранява социалната комуникация, жизнено важна за Университета. Провеждането на учебните занятия в присъствена форма е обсъдено и одобрено на заседание на ФС на ФСФ от 16.09.2021 г.

  1. Поради необходимостта от осигуряване на физическа дистанция някои дисциплини ще се водят в големите зали в Аулата на Ректората, като при липса на друга възможност ще се провеждат занятия и в събота или неделя за отделните курсове.
  2. Държавните изпити през м. ноември да се проведат физически присъствено, а защитите на дипломни работи – физически присъствено или присъствено в електронна среда по преценка на комисията.
  3. Всички преподаватели трябва да имат готовност за преминаване към присъствено обучение в електронна среда при промяна на епидемичната ситуация и съответна заповед на академичното ръководство, при карантиниране на курс или група и други непредвидени обстоятелства. Готовността за преминаване към онлайн обучение означава разработен електронен курс в платформата e-learn/Мудъл или в специализираните платформи е-medievalia и език.бг.
  4. Редът на провеждане на изпитите от зимната сесия ще бъде уточнен допълнително, в съответствие с епидемичната обстановка, и обявен поне месец преди началото на сесията.

Призовавам преподавателите, служителите и студентите във ФСФ да се отнасят отговорно към спазването на противоепидемичните мерки, тъй като, за съжаление, опасността от COVID-19 не е отминала. Ако вярваме на медицината, към момента най-доброто предпазно средство е доброволното ваксиниране. Призовавам преподавателите, служителите и студентите във ФСФ, които все още не са ваксинирани, да го направят заради собственото си здраве и живот, както и за живота и здравето на околните.

Желая на всички здрава и успешна нова учебна година!

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

София,

28.09.2021 г.

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2021/2022 г.