Резултати от писмения държавен изпит за специалност Българска филология – редовно и задочно обучение

 (03.09.2021 г.)

 

 

Дати за идентифициране на писмените работи от проведения на 03.09.2021 г. държавен изпит

 

Факултетен номер

Оценка

155

Среден 3.00

9302

Слаб 2

11727

Отличен 5.50

11807

Слаб 2

11934

Слаб 2

12006

Много добър 5.00

12117

Слаб 2

12148

Добър 4.00

12179

Слаб 2

12185

Среден 3.00

12240

Слаб 2

12259

Слаб 2

12271

Слаб 2

12319

Слаб 2

12411

Добър 4.00

12413

Отличен 5.50

12417

Добър 4.00

12425

Среден 3.00

12431

Много добър 5.00

12434

Среден 3.00

12435

Отличен 6.00

12442

Среден 3.00

12446

Среден 3.00

12451

Отличен 6.00

12489

Среден 3.00

12507

Добър 4.00

12508

Добър 4.00

1086

Отличен 6.00

1102

Добър 4.00

4722

Слаб 2

4775

Слаб 2

4829

Слаб 2

4834

Слаб 2

4886

Слаб 2

11747

Слаб 2

12045

Слаб 2

12099

Слаб 2

12227

Слаб 2

12276

Слаб 2

12360

Слаб 2

12455

Слаб 2

12642

Слаб 2

1074

Слаб 2

4703

Слаб 2

4717

Слаб 2

4752

Слаб 2

4799

Слаб 2

4824

Слаб 2