department

 

Департаментът за езиково обучение при Софийския университет „Св. Климент Охридски” организира

Юбилейна научна конференция

на тема:

 

50 години – врата към образованието и прозорец към света

В чест на 50 години от създаването на ДЕО-ИЧС

 

Конференцията ще се проведе на 14 и 15 юни 2013 г. в ДЕО-ИЧС (София).

 

Работни езици на конференцията: български, английски и руски. Докладите трябва да са с времетраене до 15 минути.

Таксата за правоучастие от 30 лв. се заплаща при регистрацията.

 

За участие в конференцията е необходимо до 31 март 2013 г. да изпратите заявка с анотация до 100 думи на адрес:

София 1111, ул. „Коста Лулчев” 27, Цветелина Шопова или на e-mail: deoconf@deo.uni-sofia.bg. Разходите по пътуването и престоят са за сметка на участниците.

 

Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Краен срок за изпращане на окончателния вариант на текстовете – 31 юли 2013 г.

 

Получените след тази дата текстове няма възможност да бъдат включени в сборника.

 

Заявка за участие

 

София, 8.10.2012 г.

От Организационния комитет