aula4

Уважаеми колеги,

 

Катедрата по общо, индоевропейско и балканско езикознание има удоволствието да Ви покани да вземете участие в кръгла маса „Езикът – общ и различен“, която ще се проведе на 29 ноември 2013 г. от 14 часа в Първа заседателна зала.

 

Кръглата маса е посветена на акад. Стефан Младенов – първият ръководител на катедрата при основаването ѝ през 1921 г.

 

 

 Докладите и изказванията трябва да бъдат на теми, свързани с:

- Общо езикознание

- Сравнително-историческо езикознание

- Балканско езикознание

- Диалектология

 

 

Можете да заявите желанието си за участие на следните електронни адреси или в катедрата:

д-р Албена Мирчева -  abi08@abv.bg

д-р Биляна Михайлова  - bilydim@gmail.com

 

 

                                                                                    От организаторите