Катедра по кирилометодиевистика

и

Магистърска програма „Старобългаристика

Ви канят на

открита лекция

на

Д-р Аделина Ангушева-Тиханова

Mанчестърски Универститет, Великобритания

на тема:

ПРАГМАТИКА НА ЖАНРА.

ПРАКТИКИ НА РИТОРИЧЕСКОТО ВЪВ ВИЗАНТИЯ И В СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

 

22 май 2013 г., 11:00 ч.,

Конферентна зала, Ректорат

 

Лекцията е отворена за всички студенти с интерес към  Средновековието и е част от цикъла лекции, които д-р Аделина Ангушева-Тиханова ще изнесе в рамките на курса „Жанрове в славянската и византийската литература” в МП по Старобългаристика