aula vhod

 

Катедрата по кирилометодиевистика Ви кани на публична лекция на

 

проф. Георги Минчев от Университета в Лодз  на тема: 

 

"Посланието на патриарх Теорфилакт до цар Петър I в контекста на избрани византийски и славянски антиеретически текстове"

 

 

Лекцията ще се състои на 31.05.2013 (петък )от 13.00 часа в 272 ауд.