evangelie

 

През 2013 г. се навършват 125 години от създаването на Софийския университет „Св. Климент Охридски” – първото висше училище в България. Едно от основните събития, свързани с честването на тази годишнина, ще бъде Третият международен конгрес по българистика.

Той ще се проведе от 23 до 26 май 2013 г. под почетния патронаж на Президента на Република България и с подкрепата на ЮНЕСКО. Организационният комитет включва изтъкнати учени българисти от България и света. Предвижда се във форума да участват изследователи от Европа, Азия и Америка.

 

 

Poganovo

 

Подобни конгреси са проведени през 1981 и 1986 г., но в последните десетилетия тази традиция по различни причини беше прекъсната, а част от българистичните центрове преустановиха своята дейност. Нашата цел е да възстановим интереса към българистиката у нас и по света, да подновим и да съдействаме за изграждането на нови контакти между учените хуманитаристи. Стремежът ни е да създадем Асоциация по българистика, която да бъде импулсирана от настоящия конгрес и да подготви бъдещите форуми.

Третият международен конгрес по българистика се организира от Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Университетския комплекс по хуманитаристика „Алма Матер”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”, към Министерството на образованието, младежта и науката.

 

Програма

 

kazanlak