romanКултурният център на СУ „Св. Климент Охридски

Ви кани на:

 

Семинар за романа

23 май, четвъртък

10:00 – 18:00 ч.

 

Библиотека „Филологии” (Гълъбарника)

Ректорат на СУ, Централно крило, етаж VI

 

 

Семинарът за българския съвременен роман има за задача да огледа романовата продукция в България от последните няколко години и да даде независими тълкувания и оценки, да очертае тенденции в развитието на този най-важен литературен жанр. Това е особено необходимо, тъй като в последно време излязоха наистина добри български романи, а за съжаление системата от литературни награди не винаги е подчинена на чисто художествени критерии, различните литературни гилдии остават изолирани помежду си. Изолация има и между онова, което се пише в България, и литературния живот на българската диаспора и на емигрантските общности.  Нужно е и още нещо: да се сравнят успехите – реални или мними – в българска пазарна среда и по световните литературни пазари: в какво отношение се намират пазарният, медийният и литературният успех, как да различаваме чисто българските – „за нашата си черга” – от глобалните постижения?

 

Софийският университет, неговите литературни експерти, изследователи и критици биха могли да бъдат независима инстанция на оценката и критическото тълкуване, която създава липсващата обща картина   в момента това наистина е нужно на фрагментаризираната българска литературна публичност.

 

 

 

ПРОГРАМА:

 

I ЧАСТ / 10.00 – 13.00 часа

 

10:00 проф. Милена Кирова, СУ. „Другата българска литература”

 

10:30 проф. Инна Пелева, ПУ. „Съвременният български роман: посоки на критическото търсене”

 

11:30 проф. Миглена Николчина, СУ. „Българският философски роман - ретроактивно конституиране”

 

11:30 – 12:00 Кафе – пауза

 

12:00 доц. Бойко Пенчев, СУ.  „Пикаресковият роман в най-новата българска литература”

 

12:30 проф. Александър Кьосев, СУ.  „Преводимост, художествена ценност, пазарен успех: за непреводимостта на „Възвишение”

 

13.00 – 13.30 Дискусия с участниците и публиката

 

13.00 – 14:30 Обяд

 

 

II ЧАСТ/ 14.30 – 17.00 часа

 

14:30 Деница Венкова, „Homo ludens в постмодерния роман”

 

15:00 Любомира Колева,  „Модерният трансграничен български роман или „18 Сиво” на Захари Карабашлиев”

 

15:30 Гергана Златкова, Особености на хрониката в романа  „Поражението”  на  Константин Илиев

 

16:00 Светослава Коинова, „Отвъд рамките на жанра. Фрагментарност и постмодерност в романите на Теодора Димова и Георги Господинов”

 

16:30 Илвие Конедарева,  „Българският постмодерен роман”

 

 

Дискусия с участниците и публиката