Франкофонски център

Факултет по класически и нови филологии

СУ „Св. Климент Охридскки“

 

latin2

 

 

ЛИНГВИСТИЧЕН СЕМИНАР

 

 

Проблеми на терминологията в българския език. Юридическа и обществено-политическа терминология

(термини с латинска основа)

 

Проф. МАРИЯ КОСТОВА

Катедра „Класическа филология“, ФКНФ, СУ „Св. Климент Охридски“

 

 

 29 май 2013 г. (сряда) от 16 ч.

Франкофонски център, СУ „Св. Климент Охридски“

Северно крило (вход от ул. „Шипка“), ет. 4

 

 

Лингвистичният семинар е отворен за всички, които се интересуват от езика и неговото изследване.