writing7

 

Факултетът по славянски филологии обявява конкурс за най-добра книга в областта на литературната наука.

 

За участие в конкурса могат да бъдат номинирани монографии на български учени, публикувани в периода май 2011 - май 2013 година.

 

Предложенията, придружени от един екземляр от номинираната книга, следва да бъдат предадени в Деканата на Факултета по славянски филологии (230 кабинет на Ректората) в срок до 10 юни 2013 г.