ban

 КОЛЕГИУМ

 

на Направление „Литература на Българското възраждане”

 

12 декември 2013 г.

 

ГЕРОИ И ГЕРОИЧНО

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удволствието да Ви поканим на ежегодния Колегиум на Направление „Литература на Българското възраждане” към Института за литература (БАН). Тази година събитието ще бъде посветно на темата „Герои и героично”.

 

Култът към героите и героичното е характерен за различни исторически контексти. Откроим е през Античността, чиято привързаност към епическите фигури изглежда ненадмината.  Елементи от този култ вероятно се прехвърлят върху средновековните светци, превърнати в обект на християнско обожание. В тези периоди почитта към „великите” придобива толкова широки измерения, че в книгата си „Героите, преклонението пред героите и героичното в историята” (1841) Т. Карлайл със съжаление отбелязва, че съвремието му се характеризира със залез на героиката. От дистанцията на времето днес си даваме сметка обаче, че тъкмо през XIX век е нейният разцвет, подхранен от романтически и националистични проекти, от копнежи по„възродени” нации и борби за независимост.

 

С убеденост, че предложената проблематика би предизвикала интереса на изследователи от различни области на хуманитарната наука, предлагаме следните примерни тематични ядра, около които бихте могли да разгърнете изложенията си:

 

Понятия за героично. Героични матрици и типологии. Герои и жанрове.

Героичен морал и героично действие: историческа и социална динамика.

Литературни, визуални, музикални проекции на героите.

„Модерни” и „предмодерни” герои. Герои и „въобразени общности”.

Йерархични подредби и размествания на героичните образи. Създаване на национални

героични пантеони. Герои и „гранд наративи”.

Антигероите.

Героите в учебниците и академичните текстове.

Чествания, възпоменания и ритуали около героите. „Живи архиви” и културна памет. Героични култове.

 

Очакваме Вашите заявки за участие, придружени с кратко резюме, до 30 ноември 2013 г. на следните електронни адреси:

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

С уважение:

проф. дфн Румяна Дамянова

гл. ас. д-р Анна Алексиева