Piron 7 cover smallКултурният център на СУ „Св. Климент Охридски”

Ви кани на премиерата на


Брой # 7 на онлайн списание „Пирон”: БЪДЕЩЕ И ВЪОБРАЖЕНИЕ*

29.01. (сряда), 18.00 часа, театрална зала на СУ


Водещ броя: Асен Канев
Главен редактор: Александър Кьосев
Специален гост-участник в представянето:
Антоанета Колева, ИК „КХ – Критика и Хуманизъм”


Новият брой на електронното списание „Пирон” е посветен на първите две от серията интердисциплинарни международни конференции върху проблемите на културната история на съвременността, организирани ежегодно в гр. Априлци от Културния център на СУ „Св. Климент Охридски”.

 

Настоящото издание
предлага основа за възможно намиране на пресечни точки между докладите на
участниците в тематичните издания „Модели за мислене на бъдещето” (2011) и
„Въображението днес” (2012), обединявайки ги под общото заглавие „Бъдеще и
въображение”. Включените текстове обглеждат двете теми от множество
ракурси, обединени концептуално в по-широките полета на философските
интерпретации, културната история, изследванията върху ролята на
изкуствата, медиите и технологиите, ситуацията на мисленето на бъдещето и
на въображението днес. Присъстват статии както на вече утвърдени учени,
като: Димитър Вацов, Стилиян Йотов, Боян Манчев, Александър Кьосев, Виолета
Дечева, Мария Диамандиева, Дарин Тенев, Тодор Христов и още много други; но
така също и на млади изследователи, вече натрупали значителен опит и
познания в своите области.

В рубриката „Гостуват ни” са поместени текстове на гост-лекторите от
състоялия се през 2010 година семинар, учредяващ серията конференции, а в
рубриката „Докторантско ателие” е дадена възможност на докторанти от
Софийски университет, участвали в специализирания панел в Априлци, да
представят части от изследванията си.

На *29 януари (сряда), от 18.00 часа*, в театралната зала на СУ ще се
състои официалната премиера на „Пирон” # 7, представен от Антоанета Колева
от ИК „КХ – Критика и Хуманизъм”, специален гост на събитието; проф.
Александър Кьосев, директор на Културния център на СУ, главен редактор на
списанието и инициатор на серията конференции в Априлци; и докторант Асен
Канев, водещ броя и организатор на конференциите.


http://piron.culturecenter-su.org/

https://www.facebook.com/PIRON.Magazine

 

http://culturecenter-su.org/?p=2256