poster seminarСофийският литературоведски семинар и Културният център на СУ

ви канят на разговор върху книгите на

 

Владимир Сабоурин

 

„СЛОЖНОСТ И РЕД. Изследвания върху ранната модерност“

И

„СВЕЩЕНОТРЕЗВОТО. Мистика и Модерност“

 

8 май 2014 г., 19.00 часа

Нова конферентна зала, СУ, Ректорат

 

С участието на:

Бойко Пенчев, Божана Филипова,

Кирил Василев, Мария Калинова

 

„Свещенотрезвото” (2010) и „Сложност и ред” (2013) са продължение на изследователската трилогия на Владимир Сабоурин, чието начало поставя „Произход на испанската пикареска: към генеалогията на реализма” (2006). „Свещенотрезвото” представлява генеалогическо навлизане „не навътре, а назад в душата”, което разкрива модерната субективност като продукт и агент на ранномодерното социално дисциплиниране. В същата генеалогическа перспектива последната книга разглежда ранномодерните общества през отношението на реда към процеса на ускорено натрупване на социалноисторическа сложност. Изходната перспектива е, че модерните общества са обречени на сложност. Няколко основни въпроса, към които мащабният разказ за Испания насочва вниманието са за ролята на реда и безредието, на порядък и гибел в динамиката на историческия процес; за отношението между модерност и сложност; за ролята на литературата; за отношението между фикция и реалност в ранномодерното и съвременното общество.

 

 

Културен център на СУ

http://culturecenter-su.org/?p=2918

  

Facebook event

https://www.facebook.com/events/468159543316109/468296149969115/?ref=notif&notif_t=plan_mall_activity

 

Информация за Владимир Сабоурин и откъси от негови изследвения в сайта на Liternet

http://liternet.bg/publish8/vsabourin/index.html