stihove

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

на книгата на Илка Бирова

През моите очи

 

стихове, афоризми, есета

 

 

 

21 май 2014, 18.30 ч., Център за руски език, 124 аудитория