Факултет по славянски филологии

и

Изследователски семинар за XVIII век – филологическа секция

 

 

Ви канят на лекцията (на английски език)

 

 

Књиженство: жените авторки в 

 

Сърбия - XV - XX век

 

от

проф. д-р Биляна Дойчинович

Катедра по сравнителна литература и литературна теория,

Филологически факултет,

Белградски университет, Сърбия

 

 

knijenstvo copy

women

 

 

 

на 27 май 2014 г. от 18:00 часа

 

в Заседателна зала 1,

Софийски университет, Ректорат