aula prof

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски

Факултет по славянски филологии

 

Уважаеми колеги,

 

Катедрата по руска литература най-учтиво Ви кани на 28 май 2014 г. от 16 ч. в Зала №1 на СУ Св. Климент Охридски на откритите (встъпителни) лекции на:

 

проф. д-р Людмил Димитров:

Ранната драматургия на Чехов – между Талия и Мелпомена

Начало – 16.15 ч.

Дискусия – 16.45 ч.

 

проф. д-р Ренета Божанкова:

Дигиталният роман на литературата

Начало – 17.00 ч.

Дискусия – 17.30 ч.

 

доц. д-р Илиана Чекова:

Блясък на княжеска багреница

Начало – 17.45 ч.

Дискусия – 18.15 ч.