Sarah-Theodora of BulgariaМЕЖДУНАРОДЕН ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН СЕМИНАР

 

Продуктивни методи  в   интередисциплинарното изследване на жените и светостта в славянското средновековие

 

29.05.2014, четвъртък, СУ „Св. Климент Охридски“

Първа заседателна зала

 

                                   Посвещава се на 160-годишнината

                       от смъртта на Елена Мутева (1829 -1854)

 

Организатори: Проект „Encyclopaediaslavicasanctorum. Светци и свети местав България,  Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Манчестерски Университет,CCSSMA

 

9.00 Откриване: Проф. дфн Искра Христова-Шомова

 

9.05-9.35 Първо заседание: Конструиране на женската святост

9.05-9.15 Цветелин Степанов. Святост и столица: Траектории на женската закрила

9.15-9.25 Екатерина Дикова. Как се превежда „Покров Богородичен”?

 

 

9.25-9.35 Дискусия. Модератор:проф.дфн Искра Христова-Шомова

 

9.35-9.40 Пауза

 

9.40-10.10 Второ заседание: Жените и църквата

9.40-9.50 Ана Стойкова. “Защо си дошла тук? Тук има монаси, а ти си жена!(Жените и Света гора според византийски и славянски извори)

9.50-10.00 Маргарет Димитрова. Родилките и Църквата: Какво научаваме от средновековните славянски требници?

10.00-10.10 Дискусия.Модератор:д-р Екатерина Дикова

 

10.10-10.25 Пауза

 

10.25-10.55 Трето заседание: Конструиране на женските роли в Късната античност

10.25-10.35 Юлия ЗлатковаПолови специфики на женския патронаж и благотворителност през Късната aнтичност

10.35-10.45 Диана Атанасова-Пенчева. Годеница и невеста: женското мъченичество като трансформация на социални роли

10.45-10.55 Дискусия.Модератор:д-р Ана Стойкова

 

10.55-11.00 Пауза

 

11.00-11.30 Четвърто заседание: Feminaоdiosa

11.00-11.10 Анисава Милтенова.Разказите за злите жени: „отклонените“ библейски сюжети

11.10-11.20 Диляна Радославова. Семантика на състава? Или тематиката като ключ в съставянето на някои календарно ориентирани сборници

11.20-11.30 Дискусия. Модератор: д-р Диана Атанасова-Пенчева

 

11.30-11.35 Пауза

 

11.35-12.05 Пето заседание:Жените от  средновековния елит

11.35-11.45 Мая Петрова. Търновската царица Теодора, византийската императрица Теофана и Бдинският сборник

11.45-11.55 Елка Бакалова. Интелектуалките във Византия. Св. Екатерина

11.55-12.05 Дискусия. Модератор д-р Владимир Димитров

 

12.05-13.35 Обедна почивка

 

13.35-14.20 Шесто заседание: Жени и текстови практики

13.35-13.45 Илиана Чекова. Топоси и репертоар на женската святост

13.45-13.55 Аделина Ангушева-Тиханова. Риторики на женското: жената в агиографския и в медицинския дискурс

13.55-14.05 Биляна Курташева. Реабилитация на мащехата

14.05- 14.20 Дискусия. Модератор: доц. д-р Радослава Станкова

 

14.20-14.30 Пауза

 

14.30-15.00 Седмо заседание:Светите блудници

14.30-14.40 Мария Йовчева. Старецът Зосима от Житието на св. Мария Египетска

14.40-14.50 Maрия Шнитер. Специфика на женската святост в православната традиция; проблемът за светицата-блудница

14.50-15.00  Дискусия. Модератор:доц. д-р Маргарет Димитрова         

 

15.00-15.05 Пауза

 

15.05-15.35 Осмо заседание:Св. Петка Епиватска / Търновска: Текст и култ

15.05-15.15 Радослава Станкова. История на култа към св. Петка Търновска (Параскева Епиватска) според южнославянските писмени свидетелства

15.15-15.25 Евелина Минева. Византийските химнографски творби за св. Петка Епиватска и техните славянски преводи

15.25-15.35   Дискусия. Модератор:д-р Мая Петрова         

 

15.35-15.50 Пауза

 

15.50-16.55 Девето заседание: Жени, идентичност и святост в  Османската империя

15.50 -16.00 Десислава Лилова. Църковна и светска география във възрожденското въображение

16.00 -16.10 Владимир Димитров. Трансформации на идентичността на жените светици по българските земи през Късното Възраждане

16.10 -16.20 Катя Станева. Рецепция и идеология - "Турски приказки" в Български книжици, преведени от Елена Мутева

16.20 -16.30 Олга Тодорова. „Мома в тъмница“: Женското мъченичество от епохата на Османското владичество – исторически реалии и литературно-фолклорни фикции

16.30 -16.55  Дискусия. Модератор: д-р Аделина Ангушева

 

16.55-17.05 Заключително обсъждане. Модератор: доц. д-р Мария Йовчева