logo EU BG

 

          

             

        ESF eps 0      

   

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да ви поканим на заключителната среща, представяща проекта "Интегриране на нови практики и знания в обучението по компютърна лингвистика" (2012-2014), финансиран от Европейския социален фонд и Република България в рамките на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" (2007-2013).

 

Програмата включва:

 

9:30-10:00 Регистрация

10:00-10:30 Представяне пред медиите на новата версия на Картата на

диалектната делитба на българския език.

10:30-12:30 Представяне на сборника "Електронни езикови ресурси и

програми за български език", София: Академично издателство, 2014.

12:30-13:00 Награждаване на отличилите се участници в проекта.

13:00-14:00 Неформална заключителна дискусия.

 

Събитието ще се проведе в зала "Мусала 2" на хотел "Хилтън" на 8 декември 2014 (понеделник).

 

За регистрация: http://dcl.bas.bg/forumSF/

 

Сайт на проекта

http://dcl.bas.bg/SF.html