Академичен кръг по сравнително литературознание

 

Научна конференция

Българската литература: Сравнимо и несравнимо

 

Al Dobrinov

 

Софийски университет

Конферентна зала

24 и 25 април 2015

 

24 април

9.00 - 11.00

Водещ Николай Аретов

Откриване

 

* Румяна Л. Станчева, Аспекти на неравновесието в сравнителните литературни проучвания

Христо Манолакев, Национален литературен канон и сравнително литературознание, или още веднъж за диалога на Л. Каравелов с прозата на Н. Гогол

Христина Балабанова, Компаративизъм и литературна историография. Според методологията на Франк Волман

Маргарита Серафимова, За малкото и голямото, близкото и далечното, своето и чуждото. Поетическа топография на родното пространство

Пламен Антов, Езици на националномитологичното: Европа – Америка

 

11.30 – 13.00

Водещ Теодора Цанкова

 

Николай Аретов, Непреводимото и уникалното – поглед отстрани

Николета Пътова, Българската литература - сравнимо и несравнимо: "Чешки проекции на сюжета "Иванко".

Анна Алексиева, Възрожденски дебати за облика на националната култура

Теодора Цанкова, Литературното поколение в Испания – употреби на понятието

Мая Горчева, Как разказва авангардистът Гео Милев за началата на модерната поезия

 

14.00 - 16.00

Водещ Анна Алексиева

 

Йонка Найденова, Между лично и историческо битие (За рецепцията на Геза Гардони в България)

Надежда Стоянова, Денди. Български литературни ракурси

Николай Тодоров, Експеримент и костумбризъм в българската и испанската литература от края на 19 в. (Случаите с Ал. Константинов и С. Руеда)"

Марина Владева, „Време на чудеса” и/или „Лазар и Исус”

Васил Василев, Измеренията на християнската вяра в разкази на Константин Константинов, Георги Райчев и Леонид Андреев

 

16.00 Годишно събрание на Академичния кръг по сравнително литературознание

 

* Авторите на отбелязаните със звездичка доклади няма да могат да участват в конференцията, но текстовете им ще бъдат публикувани.

 

 

Академичен кръг по сравнително литературознание

http://calic.balkansbg.eu/about-us.html